Vzkříšení Páne

dne .

Ohlášky z 20. dubna 2014

Pondělí – mše sv. bude pouze dopoledne v 9.00

Úterý – mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi

Čtvrtek – poutní den katedrály s obvyklým programem.

Pátek – Nikodémova noc bude od 20.30 hod.

2. neděle velikonoční

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Vojtěch Loub)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Vojtěch Loub)

  • Dnes v neděli společenství petrovské mládeže nebude.

  • Ve středu po večerní mši sv. bude na faře společenství třicátníků a v pátek bude v tutéž dobu setkání příznivců modlitby nad Písmem „Lectio Divina“.

  • Příští sobotu 26. dubna zveme na pěší pouť naší farnosti.Sraz je v Žebětíně na Křivánkově náměstí dopoledne v 9.00 hod. Letos cílem naší pouti bude kaple Nejsvětější Trojice v Rosicích, kde společně budeme slavit mši sv. Trasa pouti vede zajímavou krajinou a měří pouhých 13 km. Proto neváhejte a přidejte se. Bližší informace naleznete na nástěnce a na farním webu.