Květná neděle

dne .

Ohlášky z 13. dubna 2014

Úterý – mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi

Zelený čtvrtek - ráno v 7.00 vás zveme na modlitbu ranních chval a četby do chórové kaple. Obvyklá ranní mše sv. nebude. Dopoledne v 9.00 bude otec biskup sloužit mši sv. se svěcením olejů. Večerní mše sv. na památku Večeře Páně bude v 17.30. Po ní následuje adorace v Getsemanské zahradě.

Velký Pátek - den, kdy si připomínáme Ježíšovo umučení. Ráno v 7.00 vás zveme na modlitbu ranních chval a četby do chórové kaple. Velkopáteční obřady začnou odpoledne v 15.00 hod. Velký pátek je současně den přísného postu.

Bílá sobota - je dnem ztišení a meditace. I toto ráno v 7.00 vás zveme na modlitbu ranních chval a četby do chórové kaple. Po celý den pak bude příležitost k soukromé modlitbě u Božího hrobu. Velikonoční Vigilie začne v 21.00 žehnáním ohně a velikonoční svíce na prostranství před katedrálou. Při mši sv. otec biskup Vojtěch udělí křest našim katechumenům.

Příští neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

7.30 - latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 - mše sv. pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 - pontifikální mše svatá, kterou slouží otec biskup Vojtěch. Při bohoslužbě zazní mše D dur op. 86 pro smíšený sbor a varhany od Antonína Dvořáka.

- Na velikonoční pondělí bude mše sv. v katedrále pouze v 9.00 dopoledne.

- Dnes odpoledne vás zveme na křížovou cestu ve Slavkově u Brna. Začátek je ve 14. 30 u kostela ve Slavkově. Od katedrály budeme odjíždět ve 13.45. Prosíme ty, kteří mají v autech ještě volné místo, aby přijeli na sraz před katedrálu a případně vzali sebou další účastníky. Pro ty, kteří chtějí jet vlakem, jsou informace na farním webu a na plakátku na nástěnce.

- Příležitost k předvelikonoční svátosti smíření je uvedena u zpovědní místnosti. Ve Svatém týdnu se zpovídá v úterý od 17.00 – 19.00, ve středu od 16.00 – 18.00, ve čtvrtek od 16.00 – 17.00 a od 19.00 – 21.00. Na Velký Pátek od 17.00 do 19.00. Také připomínáme, že lze využít k přijetí svátosti smíření pravidelnou zpovědní službu u kostela Maří Magdaleny a to denně od 9.00 – 16.00.