IV. neděle postní

dne .

Ohlášky z 30. března 2014

Úterý – mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi

Čtvrtek – poutní den katedrály s obvyklým programem.

Pátek – v 17.00 křížová cesta a od 20.00 bude Nikodémova noc.

Příští neděle – 5. neděle postní

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Vojtěch Loub)

 

  • Dnes v neděli společenství petrovské mládeže bude v 18.00 hod.

  • V pátek po večerní mši svaté bude na faře setkání příznivců Katechsimu katolické církve.

  • Dnes odpoledne již v 16.15 hod. zveme na křížovou cestu do katedrály. Tentokráte povede celá pobožnost okolím Petrova a bude doprovázena živými obrazy. Po ní v 17.00 hod. zveme do krypty na přednášku P. Libora Všetuly s názvem - "PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY SOCIÁLNÍCH SÍTÍ".