III. neděle postní

dne .

Ohlášky z 23. března 2014

Úterý – Slavnost Zvěstování Páně - mše sv. budou ráno v 7.30 a večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi

Čtvrtek – poutní den katedrály s obvyklým programem.

Pátek – v 17.00 křížová cesta a od 20.00 bude Nikodémova noc.

Příští neděle – 4. neděle postní

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Vojtěch Loub)

  • Dnes v neděli společenství petrovské mládeže bude v 18.00 hod.

  • Ve středu v 19.30 bude na faře společenství třicátníků a v pátek po večerní mši svaté setkání příznivců modlitby nad písmem „Lectio Divina“.

  • Dnes odpoledne v 16.30 hod. zveme na křížovou cestu v katedrále a po ní v 17.00 hod. do krypty na přednášku P. Martina Holíka „Dobrodružství vzájemného naslouchání“.

  • Milé děti ve věku 6-12 let, zveme vás na tradiční farní tábor, který se uskuteční ve dnech 5. až 12. července. Našim letošním sídlem bude nově opravená fara v Heřmanově u Křižanova.Téma táboru zní: Cestou prvních křesťanů, aneb chléb a hry… Společně zakusíme radosti i strasti našich křesťanských předků, potkáme sv. Petra, prvomučedníka Štěpána, zacestujeme si se sv. Pavlem, navštívíme katakomby, gladiátorské hry a nebude chybět ani Neronův táborák. Celková cena 1500,- Kč zahrnuje ubytování s plnou penzí, pitný režim, dopravu, vstupné na památky, výrobní materiál a příspěvek na energii. Přihlásit se můžete v sakristii do konce března.

  • Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ky školské právnické osoby Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, a to s nástupem od 1. 7. 2014 na funkční období 6 let. Další informace naleznete na: www.cyrilky.cz.