II. neděle postní

dne .

Ohlášky z 16. března 2014

Úterý – v 19.00 mše sv. pro vysokoškoláky

Středa – Slavnost Sv. Josefa, snoubence Panny Marie v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi

Čtvrtek – poutní den katedrály s obvyklým programem.

Pátek – v 17.00 křížová cesta a od 20.00 bude Nikodémova noc.

Příští neděle – 3. neděle postní

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Vojtěch Loub)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Vojtěch Loub)

  • Dnes v neděli společenství petrovské mládeže bude v 18.00 hod.
  • V pátek po večerní mši svaté je na faře setkání příznivců Katechismu katolické církve.
  • V sobotu 22. března v 15.oo hod. při mši svaté si připomenou sestry misijní rodiny Donum Dei deset let svého působení na Petrově a v restauraci Živá voda. Všichni jsou k této oslavě srdečně zváni.
  • Dnes odpoledne v 16.30 hod. zveme na křížovou cestu v katedrále a po ní v 17.00 hod. do krypty na přednášku P. Jana Hanáka „Jak prezentovat církev v médiích“.
  • Milé děti ve věku 6-12 let, zveme vás na tradiční farní tábor, který se uskuteční ve dnech 5. až 12. července. Našim letošním sídlem bude nově opravená fara v Heřmanově u Křižanova.Téma táboru zní: Cestou prvních křesťanů, aneb chléb a hry… Společně zakusíme radosti i strasti našich křesťanských předků, potkáme sv. Petra, prvomučedníka Štěpána, zacestujeme si se sv. Pavlem, navštívíme katakomby, gladiátorské hry a nebude chybět ani Neronův táborák. Celková cena 1500,- Kč zahrnuje ubytování s plnou penzí, pitný režim, dopravu, vstupné na památky, výrobní materiál a příspěvek na energii. Přihlásit se můžete v sakristii do konce března. Na dny strávené společně s vámi se těší staro-nová tábornická sestava: otec Pavel, Černínovi, Holasovi a Stáňa Syrková.
  • Oznámení před přijetím jáhenského svěcení: V souladu s Kodexem kanonického práva konáme následující ohlášky - Mgr. Zdeněk Dršťka a Tomáš Fráněk požádali o udělení jáhenského svěcení v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, které se má konat 21. 6. 2014. Kdyby někdo věděl o jakékoliv kanonické překážce, která přijetí svěcení brání, ať ji sdělí na biskupství, nebo faráři.