I. neděle postní

dne .

Ohlášky z 9. března 2014

Úterý – v 19.00 mše sv. pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi

Čtvrtek – Výroční den zvolení papeže Františka a poutní den katedrály s obvyklým programem.

Pátek – v 17.00 křížová cesta a od 20.00 bude Nikodémova noc.

Příští neděle – 2. neděle postní

7.30 latinská mše sv. (slouží Mons. Jiří Mikulášek, zpěvem doprovází Svatomichalská gregoriánská schola)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Roman Kubín)

  • Ve středu v 17.30 bude faře společenství třicátníků a v pátek po večerní mši svaté je na faře setkání farní rady.

  • Dnes odpoledne v 16.30 hod. zveme na křížovou cestu v katedrále a po ní v 17.00 hod. do krypty na přednášku Doc. Radka Mezuláníka „Média a rodina“. Postní podvečery v kryptě budou letos zaměřeny na téma „Křesťan a média“. Program naleznete na nástěnce u východu z kostela.

  • Milé děti ve věku 6-12 let, zveme vás na tradiční farní tábor, který se uskuteční ve dnech 5. až 12. července. Našim letošním sídlem bude nově opravená fara v Heřmanově u Křižanova.Téma táboru zní: Cestou prvních křesťanů, aneb chléb a hry… Společně zakusíme radosti i strasti našich křesťanských předků, potkáme sv. Petra, prvomučedníka Štěpána, zacestujeme si se sv. Pavlem, navštívíme katakomby, gladiátorské hry a nebude chybět ani Neronův táborák. Celková cena 1500,- Kč zahrnuje ubytování s plnou penzí, pitný režim, dopravu, vstupné na památky, výrobní materiál a příspěvek na energii. Přihlásit se můžete v sakristii do konce března. Na dny strávené společně s vámi se těší staro-nová tábornická sestava: otec Pavel, Černínovi, Holasovi a Stáňa Syrková.