8. neděle v mezidobí

dne .

Ohlášky z 2. března 2014

Úterý – v 19.00 mše sv. pro vysokoškoláky

Středa – Popeleční středa. Při ranní i večerní mši svaté v 17.30 bude udělován popelec. Večerní mši svatou bude celebrovat otec biskup Vojtěch. Připomínáme, že popeleční středa je dnem půstu od masa a půstu újmy, kdy je možné se najíst do syta bezmasé stravy pouze jednou za den.

Čtvrtek – poutní den katedrály s obvyklým programem.

Pátek – v 17.00 křížová cesta a od 20.00 bude Nikodémova noc.

 Příští neděle – 1. neděle postní

 7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 pontifikální mše svatá (slouží otec biskup Vojtěch) při této bohoslužbě bude přijetí mezi čekatele křtu pro katechumeny brněnské diecéze.

  • Dnes v neděli společenství petrovské mládeže nebude.

  • V pátek po večerní mši svaté bude na faře setkání příznivců Katechismu katolické církve.

  • Příprava na První. sv. přijímání pro děti bude zahájena tuto neděli v 10.15 na faře. První setkání je určeno nejen dětem, ale i rodičům.

  • Zveme vás a především vaše děti na dětský karneval. Koná se v dnes v neděli 2. března v Katolickém domě v Žebětíně a to od 14 do 18 hodin. Vstupné bude dobrovolné.

  • V sobotu 8. března 2014 se koná od 9.30 v naší farnosti již tradiční postní duchovní obnova. Tentokrát na téma Na mši nechodíme, mši slavíme“. Povede ji P. Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze. Na faře je současně zajištěn program pro děti. Zájemci se mohou přihlásit v zákristii, a nahlásit také účast u společného oběda.

  • Příští neděli vás odpoledne v 16.30 hod. zveme na křížovou cestu v katedrále a po ní v 17.00 hod. do krypty na přednášku Doc. Radka Mezuláníka „Média a rodina“. Postní podvečery v kryptě budou letos zaměřeny na téma „Křesťan a média“. Program naleznete na nástěnce u východu z kostela a je také k rozebrání vzadu u křtitelnice.