7. neděle v mezidobí

dne .

Ohlášky z 23. února 2014

Úterý – v 19.00 mše sv. pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše sv. pro děti

Čtvrtek – poutní den katedrály s obvyklým programem.

Pátek – od 20.00 bude Nikodémova noc.

Příští neděle – 8. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Vojtěch Loub )

 

  • Dnes v neděli společenství petrovské mládeže bude v 18.00.

  • Ve středu v 18.30 bude na faře společenství třicátníků a v pátek po večerní mši svaté společenství příznivců modlitby nad písmem „Lectio divina“.

  • Příprava na První. sv. přijímání pro děti bude zahájena příští neděli 2. března v 10.15 na faře. První setkání je určeno nejen dětem, ale i rodičům.

  • Milí farníci, zveme vás a především vaše děti na dětský karneval. Koná se v neděli 2. března v Katolickém domě v Žebětíně a to od 14 do 18 hodin. Vstupné bude dobrovolné.

  • V sobotu 8. března 2014 se koná od 9.30 v naší farnosti již tradiční postní duchovní obnova. Tentokrát na téma Na mši nechodíme, mši slavíme“. Povede ji P. Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze. Na faře je současně zajištěn program pro děti. Zájemci se mohou přihlásit v zákristii, a nahlásit také účast u společného oběda.

  • Dnes byla sbírka „Haléř sv. Petra“, všem dárcům děkujeme.