6. neděle v mezidobí

dne .

Ohlášky z 16. února 2014

Úterý – v 19.00 mše sv. pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše sv. pro děti

Čtvrtek – poutní den katedrály s obvyklým programem.

Pátek – od 20.00 bude Nikodémova noc.

Příští neděle – 7. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Vojtěch Loub)

10.30 mše svatá (slouží P. Pavel Konzbul )

  • Dnes v neděli společenství petrovské mládeže bude v 18.00.

  • Jelikož v tomto týdnu jsou jarní prázdniny ve středu na nebude výuka náboženství na faře a stejně tak nebude v pátek setkání příznivců katechismu.

  • Příprava na První. sv. přijímání pro děti bude zahájena v neděli 2. března a bude se vždy konat v neděli na faře od 10.15 do 11.00. Vlastní slavnost Prvního sv. přijímaní pak bude o 6. neděli velikonoční 25. května 2014. K přijetí této svátosti lze přihlásit pokřtěné děti, které navštěvují základní školu, počínaje třetí třídou a které alespoň jeden rok navštěvovaly náboženskou výchovu. V zákristii je možno vyzvednout přihlášky a nejpozději do 1. března je odevzdat tamtéž.

  • Milí farníci, zveme vás a především vaše děti na dětský karneval. Koná se v neděli 2. března v Katolickém domě v Žebětíně a to od 14 do 18 hodin. Vstupné bude dobrovolné. Pokud můžete přispět drobnými dárky do tomboly, tak neváhejte. V zákristii je na ně místo. Prosíme také o něco dobrého ke společnému občerstvení, to přineste až na karneval. Děkujeme a těšíme se.

  • Příští neděli bude sbírka „Haléř sv. Petra“