5. neděle v mezidobí

dne .

Ohlášky z 9. února 2014

Pondělí – památka sv. Scholastiky, panny

Úterý – v 19.00 mše sv. pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše sv. pro děti

Čtvrtekpoutní den katedrály s obvyklým programem.

Pátekpamátka sv. Valentina, od 20.00 bude Nikodémova noc.

Příští neděle – 6. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Pavel Konzbul )

  • Dnes v neděli společenství petrovské mládeže bude v 18.00.

  • Ve středu v 18.30 je na faře společenství třicátníků a v pátek po večerní mši svaté bude setkání příznivců modlitby nad Písmem – Lectio divina.

  • Příprava na První. sv. přijímání pro děti bude zahájena v neděli 2. března a bude se vždy konat v neděli na faře od 10.15 do 11.00. Vlastní slavnost Prvního sv. přijímaní pak bude o 6. neděli velikonoční 25. května 2014. K přijetí této svátosti lze přihlásit pokřtěné děti, které navštěvují základní školu, počínaje třetí třídou a které alespoň jeden rok navštěvovaly náboženskou výchovu. V zákristii je možno vyzvednout přihlášky a nejpozději do 1. března je odevzdat tamtéž.

  • POUŤ KE SV. VALENTINOVI bude 14. 2. v 19 hodin v kostele sv. Michala v BrněPři mši svaté káže jáhen Jan Špilar, po mši bude modlitba ke sv. Valentinovi u jeho obrazu v kostele. Hudebně doprovází SBM – Schola brněnské mládeže. Dále je možné jít na prohlídku kadeřnického salónu Střihoruký Edward a Galerie Špilar. Karmelitánské nakladatelství při této příležitosti nabízí slevu na knihy - podrobnosti najdete na plakátu na nástěnce.