Hromnice

dne .

Ohlášky z 2. února 2014

Pondělí – památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

Úterý – v 19.00 mše sv. pro vysokoškoláky

Středa – památka sv. Agáty, panny a mučednice, v 17.30 mše sv. pro děti

Čtvrtekpamátka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, poutní den katedrály s obvyklým programem.

Pátek – od 20.00 bude Nikodémova noc.

Příští neděle – 5. neděle v mezidobí

 7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží otec generální vikář, mše bude přenášena rozhlasem)

10.30 mše svatá (slouží P. Pavel Konzbul ) 

  • Dnes v neděli společenství petrovské mládeže bude v 18.00.

  • V pátek po večerní mši svaté nebude setkání příznivců modlitby nad Písmem.

  • Příprava na První. sv. přijímání pro děti bude zahájena v neděli 2. března a bude se vždy konat v neděli na faře od 10.15 do 11.00. Vlastní slavnost Prvního sv. přijímaní pak bude o 6. neděli velikonoční 25. května 2014. K přijetí této svátosti lze přihlásit pokřtěné děti, které navštěvují základní školu, počínaje třetí třídou a které alespoň jeden rok navštěvovaly náboženskou výchovu. V zákristii je možno vyzvednout přihlášky a nejpozději do 1. března je odevzdat tamtéž.

  • POUŤ KE SV. VALENTINOVI bude 14. 2. v 19 hodin v kostele sv. Michala v BrněPři mši svaté káže jáhen Jan Špilar , po mši bude modlitba ke sv. Valentinovi u jeho obrazu v kostele. Hudebně doprovází SBM – Schola brněnské mládeže. Dále je možné jít na prohlídku kadeřnického salónu Střihoruký Edward a Galerie Špilar. Karmelitánské nakladatelství při této příležitosti nabízí slevu na knihy - podrobnosti najdete na plakátu na nástěnce nebo na letáčcích.