III. neděle v mezidobí

dne .

Ohlášky z 26. ledna 2014

Úterý – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, v 19.00 mše sv. pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše sv. pro děti

Čtvrtek – poutní den katedrály s obvyklým programem.

Pátekpamátka sv. Jana Boska, kněze, od 20.00 bude Nikodémova noc.

Příští neděle – Svátek Uvedení Páně do chrámuhromnic

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita, zpívá svatomichalská gregoriánská schola)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Vojtěch Loub)

10.30 mše svatá (slouží P. Pavel Konzbul )

  • Dnes v neděli společenství petrovské mládeže bude v 18.00.

  • Ve středu v 18.30 bude faře pravidelné setkání třicátníků a v pátek po večerní mši svaté bude setkání příznivců Katechismu katolické církve.

  • Příprava na První. sv. přijímání pro děti bude zahájena v neděli 2. března a bude se vždy konat v neděli na faře od 10.15 do 11.00. Vlastní slavnost Prvního sv. přijímaní pak bude o 6. neděli velikonoční 25. května 2014. K přijetí této svátosti lze přihlásit pokřtěné děti, které navštěvují základní školu, počínaje třetí třídou a které alespoň jeden rok navštěvovaly náboženskou výchovu. V zákristii je možno vyzvednout přihlášky a nejpozději do 1. března je odevzdat tamtéž.
  • Na závěr pozvání: Milí farníci zveme vás na již 4. Ples naší farnosti. Konat se bude 1. února 2014 ve společenském sále saleziánské oratoře v Brně Žabovřeskách od 19:00 hodin. Cena vstupenky je pouhých 200,- Kč včetně vynikající teplé večeře. Vstupenky jsou k dispozici v zákristii. Na náš společný večer také připravujeme malou tombolu. Pokud do ní budete chtít přispět drobnými dary, můžete je přinést do zákristie na připravené místo. Děkujeme.