II. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky ze dne 19. ledna 2014

Úterý – památka sv. Anežky římské, mučednice, v 19.00 mše sv. pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše sv. pro děti

Čtvrtek – poutní den katedrály s obvyklým programem.

Pátekpamátka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, od 20.00 bude Nikodémova noc.

Sobota svátek obrácení sv. Pavla, apoštola.

Příští neděle – 3. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Vojtěch Loub)

  • Dnes v neděli společenství petrovské mládeže bude v 18.00.

  • V pátek po večerní mši svaté bude na faře setkání příznivců modlitby nad písmem – Lectio divina.

  • Příprava na První. sv. přijímání pro děti bude zahájena v neděli 2. března a bude se vždy konat v neděli na faře od 10.15 do 11.00. Vlastní slavnost Prvního sv. přijímaní pak bude o 6. neděli velikonoční 25. května 2014. K přijetí této svátosti lze přihlásit pokřtěné děti, které navštěvují základní školu, počínaje třetí třídou a které alespoň jeden rok navštěvovaly náboženskou výchovu. V zákristii je možno vyzvednout přihlášky a nejpozději do 1. března je odevzdat tamtéž.

  • Na závěr pozvání: Milí farníci zveme vás na již 4. Ples naší farnosti. Konat se bude 1. února 2014 ve společenském sále saleziánské oratoře v BrněŽabovřeskách od 19:00 hodin. Cena vstupenky je pouhých 200,- Kč včetně vynikající teplé večeře. Vstupenky jsou k dispozici v zákristii. Prodej vstupenek bude ukončen příští neděli a proto neváhejte.Na náš společný večer také připravujeme malou tombolu. Pokud do ní budete chtít přispět drobnými dary, můžete je přinést do zákristie na připravené místo. Děkujeme.