Křest Páně

dne .

Farní ohlášky z 12. ledna 2014

Od zítřka vstupujeme do liturgického mezidobí

Úterý – v 19.00 mše sv. pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše sv. pro děti

Čtvrtek – poutní den katedrály s obvyklým programem.

Pátekpamátka sv. Antonína, opata, od 20.00 bude Nikodémova noc.

Sobota Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

 2. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá za jednotu křesťanů (pro rodiny s dětmi.) (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Vojtěch Loub) 

  • Dnes v neděli společenství petrovské mládeže bude v 18.00.

  • V pátek po večerní mši svaté bude na faře setkání příznivců katechismu katolické církve.

  • Příští neděli 19. ledna zveme všechny v 17.00 do katedrály na bohoslužbu pro hledající, tentokráte s tématem „Radost“.

  • Na závěr pozvání: Milí farníci zveme vás na již 4. Ples naší farnosti. Konat se bude 1. února 2014 ve společenském sále saleziánské oratoře v Brně Žabovřeskách od 19:00 hodin. Cena vstupenky je pouhých 200,- Kč včetně vynikající teplé večeře. Vstupenky jsou k dispozici v zákristii.