II. neděle po Narození Páně

dne .

Farní ohlášky na 5. ledna 2014

PonděSlavnost Zjevení Páněmše sv. bude pouze ráno v 7.30

Úterý – památka sv. Rajmunda z Penafortu, kněze - v 19.00 mše sv. pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše sv. pro děti

Čtvrtek – poutní den katedrály s obvyklým programem.

Pátek – od 20.00 bude Nikodémova noc.

Příští neděle – Svátek Křtu Páně

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Vojtěch Loub)

10.30 mše svatá (slouží P. Pavel Konzbul)

  • Dnes v neděli společenství petrovské mládeže bude v 18.00.

  • Ve středu v 18.30 se koná na faře společenství třicátníků, ve čtvrtek ve stejnou dobu pak hovory o víře – příprava na křest a biřmování.

  • V pátek po večerní mši svaté bude na faře setkání příznivců modlitby nad písmem Lectio divina.

  • V neděli 19. ledna zveme všechny v 17.00 do katedrály na bohoslužbu pro hledající.

  • Na závěr ještě pozvání: Milí farníci zveme vás na již 4. Ples naší farnosti. Konat se bude 1. února 2014 ve společenském sále saleziánské oratoře v Brně Žabovřeskách od 19:00 hodin. Cena vstupenky je pouhých 200,- Kč včetně vynikající teplé večeře. Vstupenky jsou k dispozici v zákristii.