I. týden po Narození Páně

dne .

Farní ohlášky pro 29. prosince 2013

Pořad ranních mší sv. V 7. 30 je po celý týden v obvyklém pořadu.

Úterý – památka sv. Silvestra, papeže. V 16.00 hod. bude slavná mše svatá na závěr občanského roku. Celebruje generální vikář Mons. Jiří Mikulášek.

Středa – Nový rok - Slavnost Matky Boží, Panny Marie.

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše sv. pro rodiče s dětmi (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 bude slavná mše svatá. Celebruje generální vikář Mons. Jiří Mikulášek.

ČtvrtekPamátka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. Současně je poutní den katedrály s obvyklým programem.

PátekVe 14.00 mše svatá s požehnáním Tříkrálovým koledníkům. Slouží otec generální vikář. Mše sv. Od 20.00 bude Nikodémova noc.

Příští neděle – 2. neděle po narození Páně

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Vojtěch Loub)

  • Dnes v neděli společenství petrovské mládeže nebude.

  • Na závěr ještě pozvání: Milí farníci, zveme vás na již 4. Ples naší farnosti. Konat se bude 1. února 2014 ve společenském sále saleziánské oratoře v Brně Žabovřeskách od 19:00 hodin. Cena vstupenky je pouhých 200,- Kč včetně vynikající teplé večeře. Vstupenky jsou k dispozici v zákristii.