30. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 25.10.2020 – 30. neděle v mezidobí

Středa – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Čtvrtek – Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

Příští neděle – 01.11.2020 – Slavnost VŠECH SVATÝCH

 

Další informace:

- Nedělní bohoslužby budou přenášeny z katedrály online na YouTube kanálu farnosti. Můžete mi napsat přímluvu a v neděli ji zařadíme do přímluv.

- Na YouTube najdete také krátký videopozdrav jáhna Jiřího s úkolem pro děti.

- Teď po mši svaté je příležitost tady v katedrále přijmout svaté příjímání nebo svátost smíření (až do 11:30).

- Bohoslužby ve všední dny probíhají pouze neveřejně v rámci individuální duchovní péče.

- V pátek proběhla první online biblická hodina. Kdo by se chtěl přidat, ozvěte se, pošlu návod, jak se přidat.

- Ve čtvrtek podobným způsobem proběhne i setkání katechumenů a biřmovanců.

- Prosím, pokračujme společnou modlitbou růžence každý večer ve 20 hodin. Pořád je za co se modlit.

- Ode dneška je možné získat plnomocné odpustky pro naše zemřelé. Letos je tato možnost až do konce listopadu.

- Katedrála bude i nadále otevřena k osobní modlitbě 8-17 hod., v neděli 10-17 hod. Využijte příležitosti a přijďte se soukromě pomodlit.

- Farnost můžete finančně podpořit zasláním daru na účet 1341644319/0800.

 

29. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 18.10.2020 – 29. neděle v mezidobí

Středa – Nez. památka bl. Karla Rakouského

Čtvrtek – Nez. památka sv. Jana Pavla II., papeže

Příští neděle – 25.10.2020 – 30. neděle v mezidobí

 

Další informace:

- Nedělní bohoslužby budou přenášeny z katedrály online na YouTube kanálu farnosti. Můžete mi napsat přímluvu a v neděli ji zařadíme do přímluv.

- Ve všední dny probíhají bohoslužby pro max. 6 osob a zúčastnit se může jen ten, kdo se přihlásí přes online rezervaci. Rozpis je připraven do 31.10., přístup na bohoslužby je přes sakristii.

- Jinak můžete využít nabídky TV Noe, Radia Proglas nebo jiných farností podle https://www.mseonline.cz/

- Prosím, pokračujme společnou modlitbou růžence každý večer ve 20 hodin. Pořád je za co se modlit. Kromě aktuální situace mnohé farníky potkaly těžkosti, čekají je náročné operace a mnohé další věci. Budu rád, když mi napíšete co vy.

- Katedrála bude i nadále otevřena k osobní modlitbě 8-17 hod., v neděli 10-17 hod. Využijte příležitosti a přijďte se soukromě pomodlit.

- Kdykoli můžete požádat o svátost smíření nebo svaté přijímání.

- Farnost můžete finančně podpořit zasláním daru na účet 1341644319/0800.