Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Významné ocenění pro Petra Kolaře

dne .

Udělení ceny Jana Václava Stamice panu Mgr. Petru Kolařovi

Ve čtvrtek, dne 17. ledna 2019 v 19.00 hod. se uskuteční v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně slavnostní předání ceny Jana Václava Stamice za rok 2018.

J.V. Stamic byl významný český skladatel a hudebník, který později odešel do Německa a stal se spoluzakladatelem tzv. Mannheimské školy, která se stala inspirací i pro W.A. Mozarta.

V Mozartově době měl Mannheim nejlepší orchestrální těleso Evropy.

Cenu J.V. Stamice uděluje každý rok německá společnost Die KünstlerGilde se spolkovým sídlem v Esslingenu (Bádensko-Würtenbersko). KünstelerGilde je sdružení umělců z řad hudebníků, výtvarníků a spisovatelů založené v roce 1948. Tehdy se v KünstlerGilde sdružili umělci, kteří byli vyhnáni ze svých domovů ve východní a střední Evropě po 2. světové válce aby vytvořili svým způsobem svépomocný spolek. Dnes má sdružení členy ze všech koutů Evropy. Každý z uměleckých oborů uděluje jednou ročně příslušnou cenu významnému představiteli svého oboru. Ve výtvarnictví je to Cena Lovis Corintha, v literatuře Cena Andreas Gryphiuse. Pro básniky je udělována samostatná cena Nikolase Lehnaue.

Spolek KünstlerGilde pořádá taky koncerty, večery poezie, výstavy výtvarných děl a je současně i vydavatelem sbírky básní „Esslinger Reihe“.

Cena J.V. Stamice je udělována od roku 1960 a dosud ji kromě jiných obdrželi Günter Bialas ze Slezska, Violeta Dinescu z Rumunska a Petr Eben z Prahy.

V letošním roce bude hudební cena J.V. Stamice udělena Petru Kolařovi z Brna. Mag. Petr Kolař je významným varhaníkem, pedagogem a chrámovým hudebníkem. Jeho hlavní činností je funkce ředitele kůru a varhaníka v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a pedagoga Konzervatoře Brno. Stane se druhým česko- moravským hudebníkem, který obdrží Cenu J.V. Stamice. Široká veřejnost je zvána k účasti na veřejné předání ceny v brněnské Katedrále, při kterém zazní i hudba v interpretaci sborů které jsou Mag. Kolařem vedeny a současně varhanní interpretace v podání Dr. Dietmara Gräfa a Mag. Petra Kolaře.

Cena bude předána spolkovým předsedou KünstlerGilde, Hanjürgenem Gartnerem a předsedou poroty pro hudbu, Dr. Dietmarem Gräfem. Pozváni jsou představitelé kulturní veřejnosti, politického a duchovního života v Brně.