Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Vánoce 2021 v katedrále

dne .

PROGRAM BOHOSLUŽEB A KONCERTŮ

24. 12. ŠTĚDRÝ DEN

16.00   VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ PRO RODIČE S DĚTMI

            Zazní výběr vánočních koled v podání všech přítomných dětí a dospělých

24.00   PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ (PŮLNOČNÍ)

            Tradiční vánoční koledy zpívají všichni věrní křesťané

            Katedrální žestě, varhany Petr Kolař

 

25.12. BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30

7.30     LATINSKÁ MŠE SVATÁ

             Missa XI. Orbis factor a proprium ze slavnosti Narození Páně

             Svatomichalská gregoriánská schola, řídí Josef Gerbrich

10.30   PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ

             František Xaver Brixi Missa pastoralis in D

            Brněnský katedrální sbor MAGNIFICAT, sólisté a orchestr

            varhany Dagmar Kolařová, řídí Petr Kolař

16.00   VÁNOČNÍ KONCERT KANTILÉNY

            Tradiční koncert brněnského dětského sboru

            Předprodej vstupenek Besední ulice

19.30   JAKUB JAN RYBA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ „HEJ,MISTŘE“ 

            Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská,

            Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla, sólisté, řídí Petr Kolař

            Předprodej:  TICmB Panenská 1, DONUM Petrov 9

             Student Agency Dům pánů z Lipé, Náměstí Svobody 17

 

26.12. Svátek Svaté rodiny           

Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30

7.30     LATINSKÁ MŠE SVATÁ

             Missa VIII. De angelis a proprium ze svátku     

            Svatomichalská gregoriánská schola, řídí Josef Gerbrich

 

31. 12. Bohoslužby 7.30, 16.00

16.00   PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ NA ZÁVĚR OBČANSKÉHO ROKU

 

1. 1. NOVÝ ROK                

Bohoslužby 9.00, 10.30

10.30   PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ

            Ave Maria a další kompozice

            Zpěv Richard Kolař, varhany Petr Kolař

16.30   NOVOROČNÍ KONCERT

            Tenor Ondřej Koplík, varhany Petr Kolař

            Předprodej: TICmB Panenská 1, DONUM Petrov 9

            Student Agency Dům pánů z Lipé, Náměstí Svobody 17

 

6. 1. Slavnost Zjevení Páně            

Bohoslužby 7.30, 17.30

17.30   MŠE SVATÁ SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ

                       

9. 1. Svátek Křtu Páně      

Bohoslužby 7.30, 9.00,10.30

9.00     MŠE SVATÁ SVÁTKU KŘTU PÁNĚ

            Zazní koledy a vánoční hudba  

             Dómský komorní sbor Brno, řídí Dagmar Kolařová

10.30   MŠE SVATÁ - Vox gaudens - školní sbor a sólisté ZUŠ Varhanická, řídí Jana Suchomelová

18.00   KONCERT NA KONCI VÁNOC

             Koncert  Brněnského katedrálního sboru Magnificat a jeho hostů

             Vánoční hudební skvosty a společně zpívané koledy

             Vstupné dobrovolné

 

 

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses