Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Život farnosti - aktuálně od 23. listopadu

dne .

Nedělní bohoslužby z katedrály jsou i nadále pouze přenášeny online na YouTube kanálu farnosti

Ve všední dny probíhají bohoslužby pro max. 20 osob a zúčastnit se může jen ten, kdo se přihlásí přes online rezervaci. Přístup na bohoslužby je přes sakristii.

Po nedělní mši svaté je příležitost v katedrále přijmout svaté přijímání nebo svátost smíření (až do 11:30).

Katedrála bude i nadále otevřena k osobní modlitbě 13-17 hod., v neděli 10-17 hod. 

Farní aktivity jsou zrušeny nebo probíhají online. Zrušena je také páteční Nikodémova noc.

Farnost můžete finančně podpořit zasláním daru na účet 1341644319/0800.