Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Život farnosti - aktuálně od 19. října

dne .

Nedělní bohoslužby z katedrály jsou přenášeny online na YouTube kanálu farnosti. Můžete napsat mailem přímluvu a v neděli bude zařazena do přímluv.

Ve všední dny probíhají bohoslužby pro max. 6 osob a zúčastnit se může jen ten, kdo se přihlásí přes online rezervaci. Rozpis je připraven do 31.10. Přístup na bohoslužby je přes sakristii.

Jinak můžete využít nabídky TV Noe, Radia Proglas nebo jiných farností podle https://www.mseonline.cz/

Prosím, pokračujme společnou modlitbou růžence každý večer ve 20 hodin.

Farní aktivity jsou zrušeny nebo probíhají online. Zrušena je také páteční Nikodémova noc.

Kdykoli můžete požádat o svátost smíření nebo svaté přijímání.

Farnost můžete finančně podpořit zasláním daru na účet 1341644319/0800.