Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Bohoslužby Svatého týdne v katedrále 2020

dne .

Přímý přenos obřadů Svatého týdne 2020 z katedrály na farním kanálu YouTube

5. 4. Květná neděle 9:00 hod. Památka vjezdu do Jeruzaléma

                ThLic. Tomáš Koumal, farář katedrály

                Hudba zpívané pašije, J. S. Bach Matoušovy pašije árie Erbarme dich,

                Mše h moll - Agnus Dei

                Zpěv Lucie Netušilová, housle a violoncello Kateřina a Markéta Prudilovy, varhany Petr Kolař

9. 4. Zelený čtvrtek 17:30 hod. Památka Poslední večeře Páně

                Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., pomocný biskup brněnský

10. 4. Velký pátek 15:00 hod. Památka Umučení Páně

                ThLic. Tomáš Koumal, farář katedrály

11. 4. Bílá sobota – Vigilie Zmrtvýchvstání Páně 21:00 hod.

                Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., pomocný biskup brněnský

                Liturgické zpěvy J. Olejníka, zpěv Petr Kolař

12. 4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně 9:00 hod.

                Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský   

                Účinkují katedrální žestě a varhany Petr Kolař