Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Nedělní podvečery v postě

dne .

8. března

17:00 křížová cesta v katedrále

přednáška Říkali mu Pistolník

Bohuslav Burian (1919-1960), vězeň, brněnský kněz a převaděč

Mgr. František KOLOUCH, Ph.D.

 

15. března

17:30 slavnostní nešpory katedrální kapituly

přípravné setkání poutníků do Compostely

 

22. března

17:00 Hudba a slovo

„Ecce, Agnus Dei“

Postní duchovní hudba a texty v podání Brněnského katedrálního sboru MAGNIFICAT

Varhany Dagmar Kolařová - Řídí Petr Kolař

 

29. března

17:00 Hudba a slovo

„Vojtěch Říhovský - Křížová cesta

Kantáta pro sóla, ženský sbor a varhany

Dómský komorní sbor

Varhany Petr Kolař - Řídí Dagmar Kolařová

 

5. dubna

Křížová cesta pod širým nebem

 

Už proběhlo:

1. března

17:00 křížová cesta v katedrále

přednáška Gregoriánský chorál – otázky a odpovědi

RNDr. Josef GERBRICH