Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Postní pátky s biblickými postavami

dne .

Postní duchovní obnova v katedrále. Pět pátků – pět biblických postav.

  • 17:00 křížová cesta - 17:30 mše svatá - 18:15 tematická promluva
  • poté až do 22:00 hod. adorace, možnost ztišení a příležitost ke zpovědi

28. února – Josef Egyptský (Mons. Vojtěch Cikrle)

6. března – David (R. D. Jan Pacner)

13. března – Ester (Mons. Václav Slouk)

20. března – Daniel (R. D. Josef Novotný)

27. března – Mojžíš (jáhen Vojtěch Libra)