Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...



Křížové cesty

dne .

Pobožnost křížové cesty probíhá v katedrále během postní doby vždy v pátek a v neděli v 17 hodin.