Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Farní adventní aktivity

dne .

K požehnanému prožití adventní doby si můžete v kostele na stolku zakoupit Průvodce adventem. Existuje také ve formě mobilní aplikace. 

Požehnání adventních věnců proběhne při bohoslužbách na 1. neděli adventní 1.12.

Sv. Mikuláš do naší farnosti připutuje v neděli 8.12. na závěr mše svaté v 9:00 hod.

Každé adventní pondělí budou v katedrále roráty v 6:00 hod.

Adventní duchovní obnova s otcem Václavem Sloukem se uskuteční v sobotu 7. prosince od 9 do 13 hod. v katedrále.