Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Slavnost Všech svatých a Památka zesnulých

dne .

Slavnost Všech svatých – 1. listopadu 2019 – mše svatá ráno v 7:30 a večer v 17:30; večerní mši svaté bude předsedat apoštolský nuncius v České republice Charles Daniel Balvo

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 2. listopadu 2019 – mše svatá ráno v 7:30, v 8:00 a večerní mše v 17:30 hod. celebrovaná biskupem Vojtěchem a spojená s modlitbou za zemřelé

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě svátosti smíření, sv. přijímání a modlitby na úmysl Svatého otce je podmínkou pomodlit se modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je potřeba kromě tří obvyklých podmínek navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé. V naší zemi je možné získat tyto odpustky už od 25. října, pokud někdo nemůže navštívit hřbitov v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.