Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Farní kalendář 2019/2020

dne .

Program farních aktivit a důležité termíny:

září

-          1.9. Žehnání aktovek

-          8.9. Setkání petrovských vysokoškoláků po cca 10 letech

-          11.9. Potáborové setkání Jeníkov 2019

-          15.9. Loučení s Mirem Kulifajem

-          18.9. Začátek vyučování náboženství

-          20.9. Začátek biblických hodin a ministrantských schůzek

-          22.9. Sbírka na podporu kněží a pastorace – fond PULS

-          26.9. Prvokomunikanti 2019

-          26.9. Začátek přípravy na křest dospělých

-          27.9. Mše svatá k 10. výročí návštěvy Benedikta XVI.

-          28.9. První setkání třicátníků

říjen

-          1.10. Zahájení akademického roku

-          5.10. Zahájení kurzu Katecheta

-          10.10. Mše za varhaníky

-          18.10. Misijní štrúdlování

-          20.10. Misijní neděle

-          24.10. Mše bl. Karel I.

-          29.-30.10. Podzimní prázdniny (út + st)

listopad

-          1.11. Návštěva nuncia

-          8.11. 35. výročí návštěvy Matky Terezy

-          9.11. Diecézní setkání katechetů

-          11.-14.11. Národní pouť do Říma

-          17.11. 30. výročí od 1989, mše v 10:30, večer koncert

-          23.11. Svatocecilské setkání

-          24.11. Krista Krále

-          29.11. Výroba adventních věnců

prosinec

-          Adventní soboty – adventní koncerty v katedrále

-          Roráty – 6:00 hod. pondělí

-          1.12. 1. neděle adventní,

-          7.12. Adventní duchovní obnova

-          8.12. Sv. Mikuláš v katedrále

-          9.12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – průvod světla

-          15.12. Betlémské světlo

leden

-          Žehnání bytů a domů

-          31.1. Pololetní prázdniny

únor

-          8.2. Farní ples – Salesiánská oratoř Žabovřesky

-          15.-23.2. Jarní prázdniny – Jihomoravský kraj

-          22.2. Dětský karneval - sál Cyrilometodějská církevní základní škola, Brno, Lerchova

-          26.2. Popeleční středa

březen

-          Postní páteční večery – duchovní obnova

-          1.3. Obřad zařazení mezi čekatele křtu

-          Nedělní křížové cesty a přednášky

-          Postní neděle – skrutinia a svěření pokladů církve

duben

-          4.4. Diecézní setkání mládeže

-          5.4. Květná neděle – křížová cesta venku

-          11.4. Předkřestní obřady katechumenů, večer Vigilie – křest dospělých

-          12.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

květen

-          2.5. Ministrantský den v Olomouci

-          21.5. Slavnost výročí posvěcení katedrály

-          30.5. 20:00 Svatodušní vigilie

-          31.5. 10:00 Slavnost Seslání Ducha Svatého – biřmování

červen

-          5.6. Noc kostelů

-          14.6. Slavnost Těla a Krve Páně v Brně

-          19.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně, adorační den farnosti

-          20.6. Jáhenské a kněžské svěcení (Vojtěch Libra)

-          Petrovské varhanní léto (červen – září)

červenec

-          4.-11.7. Farní tábor