Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Odhodlání předků vzorem i pro nás

dne .

Slovo otce biskupa Vojtěcha k oslavám Dne Brna 2019

Milé sestry, milí bratři,

 

ve čtvrtek 15. srpna si budeme opět připomínat hvězdný den města Brna. V roce 1645 se právě tohoto dne odehrála rozhodující bitva mezi hrstkou brněnských obránců, z nichž bylo přes čtyři sta vojáků, kterým pomáhala asi tisícovka dobrovolníků z řad studenů a řemeslníků, a na druhé straně profesionální švédskou armádou čítající téměř třicet tisíc dobře vycvičených a vyzbrojených vojáků.

 

Rozhodnutí Brňanů ubránit své město bylo v této situaci odvážné, možná až nesmyslné. Přesto došlo naplnění. V bitvě padlo dvě stě padesát obránců města, švédské vojsko zaznamenalo přes osm tisíc padlých.

 

Jak uvádějí i městské archivy, všichni si tehdy uvědomovali, že nešlo jen o vítězství vojenské, ale především duchovní. Jezuitský kněz Martin Středa, který byl oporou brněnským obráncům i jejich odvážnému veliteli Raduitu de Souches, hledal oporu a pomoc u Panny Marie. A ona modlitby Brňanů vyslyšela.

 

Letošní oslavy Dne Brna probíhají v roce, kdy si připomínáme 370. výročí úmrtí P. Martina Středy,  kterému  je  věnována také významná část jejich programu. Oslavy zahájíme ve čtvrtek 15. srpna v 10.30 hodin slavnostním setkáním na Petrově, kde symbolicky zazní „poslední výstřel“ a po slavnostním vyzvánění katedrálních zvonů v pravé „petrovské poledne“ v 11.00 hodin připomenou vítězství obyvatel Brna slavnostní fanfáry z věží katedrály i z věže radnice.

 

Pontifikální bohoslužba při příležitosti 370. výročí úmrtí P. Martina Středy, SJ bude slavena ve 12.15 hodin v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie a další poutní bohoslužba, tentokrát u obrazu Panny Marie Svatotomské, palladia města Brna, bude slavena v 18.00 hodin v bazilice  Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně.

 

Informace o duchovním programu na Starém Brně a u jezuitů, stejně jako nabídku dalších tematických akcí ve dnech 15. až 17. srpna najdete na samostatných plakátcích v kostele nebo na webových stránkách biskupství.

 

Milé sestry, milí bratři,

jednota, odvaha a odhodlání našich předků se může stát vzorem i pro každého z nás. Přijďme tedy společně poděkovat za ty, na jejichž dědictví navazujeme. A také za nás, abychom měli stejnou víru, odhodlání a odvahu neutíkat před překážkami jako oni.  Abychom v jednotě s Bohem i se sebou navzájem mohli vítězit ve všech bitvách našeho života.

 

Za to se modlím a k tomu každému z Vás žehnám.

 

Váš biskup Vojtěch