Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Letnice 2019

dne .

Svatodušní vigilie – sobota 8. června ve 20:00 hod. Jedná se o pásmo biblických čtení, promluvy, zpěvů, svědectví a především modlitby a adorace.

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 9. června 2019

7:30 - latinská mše svatá a potom jediná mše svatá v 10:00 hod., při které otec biskup Vojtěch udělí svátost biřmování našim biřmovancům