Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...S humorem a zápalem

dne .

Duchovní promluva otce biskupa Pavla Konzbula v pátek 5. dubna 2019 v rámci postní obnovy. V 17 hodin modlitba křížové cesty, 17:30 mše svatá, 18:15 promluva otce biskupa, až do 22 hodin adorace a možnost svátosti smíření.