Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Postní nedělní podvečery

dne .

Program:

 

10. března

17:00 křížová cesta v katedrále

přednáška Životní osudy kněze Bedřicha Hoffmanna 1906 – 1975

Známý kněz a kazatel, který prošel koncentračními tábory Buchenwald a Dachau

Mgr. Jiří ŽĎÁRA

 

17. března

křížová cesta nebude

koncert pro donátory fondu PULS (18 hod.)

 

24. března

17:00 Hudba a slovo

„Pojďme a klaňme se Kristu“

Postní duchovní hudba a texty v podání Dómského komorního sboru

Varhany Petr Kolař - Řídí Dagmar Kolařová

 

31. března

17:00 Hudba a slovo

„Hle, tak umírá Spravedlivý“

Postní duchovní hudba a texty v podání Brněnského katedrálního sboru MAGNIFICAT

Varhany Dagmar Kolařová - Řídí Petr Kolař

 

7. dubna

17:00 křížová cesta v katedrále

Petrovská farnost ve Svaté zemi

promítání a beseda

 

14. dubna

Křížová cesta pod širým nebem