Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Misijní neděle 2018

dne .

V pátek 19. října jste zváni na tzv. misijní štrúdlování – bude se péct misijní štrúdl. Je možné přijít už od 15:30 hodin a jsou zváni jak děti, tak rodiče. Upečený štrúdl se bude nabízet příští neděli 21. října, kdy je Den modliteb za misie. Dobrovolný výtěžek i sbírka příští neděle půjde také na tento úmysl. Můžete přinést také vlastní pečivo, které se ke štrúdlu přidá. Ve středu v rámci náboženství se s dětmi také pomodlíme misijní růženec.