Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Farní kalendář 2018/2019

dne .

Program farních aktivit a důležité termíny:

září

-          1.9. Diecézní pouť rodin Žďár nad Sázavou

-          2.9. Žehnání aktovek

-          9.9. Loučení s kaplanem Jiřím Janalíkem

-          12.9. Potáborové setkání Sobotín 2018

-          19.9. Začátek vyučování náboženství

-          22.9. První setkání třicátníků

-          23.9. Sbírka na podporu kněží a pastorace – fond PULS

-          27.9. Prvokomunikanti 2018

říjen

-          2.10. Zahájení akademického roku

-          4.10. Začátek přípravy na křest

-          5.10. Zahájení Teologického kurzu

-          14.10. Poděkování za úrodu

-          21.10. Misijní neděle

-          22.-31.10. Farní pouť do Svaté země

-          26.-28.10. Celostátní katechetický kongres

-          29.-30.10. Podzimní prázdniny

listopad

-          11.11. Požehnání svatomartinského vína

-          24.11. Modlitba za oběti napoleonských válek

-          25.11. Obřad přijetí do katechumenátu

prosinec

-          Adventní soboty – adventní koncerty v katedrále

-          Roráty – 6:00 hod.

-          2.12. 1. neděle adventní, sv. Mikuláš v katedrále

-          7.12. Vigilie Slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – průvod světla

-          8.12. Adventní duchovní obnova – ThLic. Petr Šikula

leden

-          Žehnání bytů a domů

únor

-          1.-3.2. Pololetní prázdniny

-          9.-17.2. Jarní prázdniny – Jihomoravský kraj

-          23.2. Farní ples – Salesiánská oratoř Žabovřesky

březen

-          2.3. Karneval pro děti – sál Cyrilometodějská církevní základní škola, Brno, Lerchova 65

-          6.3. Popeleční středa

-          Postní páteční večery – duchovní obnova

-          10.3. Obřad zařazení mezi čekatele křtu

-          Nedělní křížové cesty a přednášky

-          Postní neděle – skrutinia a svěření pokladů církve

Duben

-          13.4. Diecézní setkání mládeže

-          14.4. Květná neděle – křížová cesta venku

-          20.4. Předkřestní obřady katechumenů, večer Vigilie – křest dospělých

-          21.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Květen

-          8.5. Pouť na Vranov

-          21.5. Slavnost výročí posvěcení katedrály

-          24.5. Noc kostelů

Červen

-          8.6. 20:00 Svatodušní vigilie

-          9.6. 10:00 Slavnost Seslání Ducha Svatého – biřmování

-          22.6. Jáhenské a kněžské svěcení (Miroslav Kulifaj)

-          23.6. 10:00 Den pro farnost

-          23.6. Slavnost Těla a Krve Páně

-          28.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně, adorační den farnosti

-          Petrovské varhanní léto (červen – září)

Červenec

-          7.-13.7. Farní tábor