Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Nový jáhen pro katedrální farnost

dne .

Od srpna 2018 začíná v naší farnosti působit nový jáhen. Jmenuje se Miroslav Kulifaj (nar. 1983), pochází ze Slovenska, ale už svá první vysokoškolská studia absolvoval v Brně. Za brněnskou diecézi byl také přijat do kněžského semináře. Teologii studoval v Olomouci a v Římě. V červnu 2018 byl vysvěcen na jáhna. Dá-li Bůh, budeme s ním moci za rok slavit kněžské svěcení a primici. Dosavadní kaplan, otec Jiří Janalík, bude spirituálem na Biskupském gymnáziu v Brně.