Velikonoce - Neděle

Slavnostní mše svatá - Velikonoce 2019

Velikonoce - Program

Velikonoce v brněnské katedrále 2019

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Výstava Tváře místní církve

dne .

Výstava představuje životy osobností, které jsou spojené s životem v sedmi farnostech v Brně. Již nežijící zajímavé osobnosti svým osobním přístupem a často i hrdinstvím mohou být příkladem v dnešním světě.

Výstava je zpřístupněna o sobotách a nedělích od 9.00 do 17.00 mimo časy bohoslužeb do 17. června 2018.

Kde najdete představované osobnosti:

katedrála sv. Petra a Pavla – Mons. Karel Skoupý, Mons. Ludvík Horký

kostel Nalezení sv. Kříže – Metoděj Martin Frank, OFMCap., Stanislav Žyla, OFMCap.

kostel sv. Jakuba – Bl. Sestra Restituta Marie Kafková, Tomáš Týn, OP

kostel sv. Tomáše – JUDr. Stanislav Drobný, Mons. Josef Šik

kostel sv. Michala – Metoděj Habáň, OP a Jakub Antonín Zemek, OP

Starobrněnská bazilika Nanebevzetí Panny Marie – František Bařina, OSA

kaple Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – MUDr. Josef Kropáček