Varhanní léto na Petrově

Koncerty začínají vždy v 19:30

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Farní kalendář 2017/2018

dne .

Termíny akcí, událostí a svátků petrovské farnosti

(aktualizované, ale neúplné vydání)

 

září

-          so 2.9. Diecézní pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou

-          ne 3.9. žehnání aktovek

-          čt 14.9. začátek přípravy dospělých na svátosti (křest, biřmování, eucharistie)

-          st 20.9. první setkání společenství třicátníků

-          pá 22.9. začátek vyučování náboženství na faře

-          ne 17.9. Slavení Jubilea Fatimy v katedrále

říjen

-          út 3.10 zahájení akademického roku v katedrále

-          so 7.10. zahájení Kurzu Katecheta (účast petrovských farníků)

-          so 14.10. zahájení kurzu Dobrovolník v pastorační péči (účast petrovských farníků)

-          pá 20.10. misijní štrúdlování

-          ne 22.10. misijní neděle, sbírka na misie

-          čt-pá 26.-27.10. podzimní prázdniny

listopad

-          st 1.11. Slavnost Všech svatých

-          čt 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

-          ne 26.11. Slavnost Ježíše Krista Krále

prosinec

-          so 2.12. Slavnostní mše svatá k 240. výročí diecéze

-          adventní soboty (2.12.;9.12.;16.12.) – adventní koncerty v katedrále

-          ne 3.12. 1. neděle adventní, Mikuláš v katedrále

-          adventní středy – roráty v katedrále (6:00 hod.)

-          pá 8.12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

-          ne 10.12. Obřad přijetí do katechumenátu

-          ne 17.12. Betlémské světlo

-          ne 24.12. 4. neděle adventní, Štědrý den

-          po 25.12. Boží hod vánoční

leden

-          žehnání domů a bytů

-          ne 21.1. mše za jednotu křesťanů

-          so 27.1. Karneval pro děti (Cyrilometodějská církevní základní škola)

únor

-          žehnání domů a bytů

-          pá 2.2. pololetní prázdniny

-          so 3.2. Společenský večer farnosti

-          3.-11.2. jarní prázdniny Jihomoravského kraje

-          st 14.2. Popeleční středa

-          ne 18.2. Obřad přijetí mezi čekatele křtu

březen

-          skrutinia a další obřady přípravy dospělých na křest

-          nedělní křížové cesty a přednáškové večery

-          24.3. Diecézní setkání mládeže

-          25.3. Květná neděle – křížová cesta venku

duben

-          1.4. Velikonoční neděle

květen

-          ne 20.5. biřmování, Slavnost Seslání Ducha svatého

-          po 21.5. výročí posvěcení katedrály

-          pá 25.5. Noc kostelů

červen

-          pá 8.6. adorační den farnosti

-          ne 24.6. Den pro farnost

-          pá 29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla

červenec

-          Petrovské varhanní léto

-          7.-14.7. farní tábor Sobotín u Šumperka

srpen

-          Petrovské varhanní léto

-          pá 10.8. – so 11.8. Den Brna