Články

Na provedení koncertu se budou podílet pěvecké sbory Cantus Morkovice, Dómský smíšený sbor Brno a Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a recitátor. Koncert proběhne za řízení Vladimíra Bleši a Petra Kolaře.

V programu zazní kompozice, které  se odkazují na Cyrilometodějskou misi a jsou jí inspirovány. Mimo jiné zazní premiéra kantáty Vladimíra Bleši „Svatý Cyril a Metoděj“ pro smíšený sbor a orchestr a Staroslověnská mše M. Příhody. V sólových partech vystoupí Andrea Široká a Richard Novák.

V podání Jaromíra Brycha si posluchači vyslechnou duchovní meditace a Proglas.

Informační plakát

O udělení záštity je jednáno s brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem a Veřejným ochráncem práv panem JUDr. Pavlem Varvařovským.

Vstupenky budou k dostání v TIC Radnická 2, v prodejně DONUM Petrov 9 a 40 minut před zahájením koncertu.