Média

Velikonoční bohoslužba 16. 4. 2009

Záznam slavnostní bohoslužby Neděle Zmrtvýchvstání můžete shlédnout na internetových stránkách České televize.

AIDS jako znamení doby

Záznam přednášky AIDS jako znamení doby MUDr. Mgr. Karla Rozehnala, kněze a lékaře, o doprovázení lidí na okraji společenského zájmu. Ke stažení: část první (cca 43MB), část druhá (cca 20MB).

Část první:

Část druhá:

Eutanazie - dobrá smrt?

Pro velký ohlas dáváme se souhlasem přednášející k dispozici audiozáznam přednášky prof. MUDr. Marty Munzarové, CSc., lékařky a zakladatelky Ústavu lékařské etiky na Lékařské fakultě Masarykovy university v Brně. Ke stažení zde (cca 80MB).