Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Závěrečný koncert Festivalu pěveckých sborů – Republika 100

dne .

V sobotu 27. října 2018 v 19:00 hod. se v katedrále uskuteční Závěrečný koncert Festivalu pěveckých sborů – Republika 100. Zazní Dvořákovo Te Deum a další skladby. Účinkuje Pěvecký sbor Lumír, Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, sólisté a orchestr.

Misijní neděle 2018

dne .

V pátek 19. října jste zváni na tzv. misijní štrúdlování – bude se péct misijní štrúdl. Je možné přijít už od 15:30 hodin a jsou zváni jak děti, tak rodiče. Upečený štrúdl se bude nabízet příští neděli 21. října, kdy je Den modliteb za misie. Dobrovolný výtěžek i sbírka příští neděle půjde také na tento úmysl. Můžete přinést také vlastní pečivo, které se ke štrúdlu přidá. Ve středu v rámci náboženství se s dětmi také pomodlíme misijní růženec.

Mše svatá ke cti bl. Karla I.

dne .

Ve čtvrtek 18. října 2018 mše svatá v 17:30 hod. připomene blahoslaveného Karla I. Habsburského, posledního rakouského císaře, českého krále a markraběte moravského.

Sbírka do fondu PULS

dne .

V neděli 23. září bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. 

Výuka náboženství a další aktivity

dne .

Ve středu 19. září začíná vyučování náboženství na faře. Bude probíhat pravidelně vždy každou středu v 16:30 hod. Na hodiny náboženství pak navazuje mše svatá pro děti v 17:30 hod.

V pátek 21. září bude v 18:30 hod. první biblická hodina pro dospělé a také první ministrantská schůzka.

Ve středu v 16 hodin bývá setkání dětské scholy Petrováček.

Závěrečný koncert Varhanního léta

dne .

Ve čtvrtek 13. září 2018 se uskuteční poslední koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Závěr festivalu bude patřit tvorbě Antonína Dvořáka, můžete si vyslechnout Mši D dur, op. 86, a transkripci Symfonie e moll „Z nového světa“. Koncert začíná v 19:30 hod.

poSobotín

dne .

Ve středu 12. září 2018 se uskuteční potáborové setkání dětí, které se letos zúčastnily farního tábora v Sobotíně. Setkání začne mší svatou v 17:30 v katedrále, jejíž hudební doprovod bude tvořen z tábornických písní. Prosíme zpěvníky s sebou! Poté se děti i táboroví vedoucí přesunou na faru, kde bude připraven společný program.

Dospělí - příprava na křest a biřmování

dne .

Od čtvrtka 4. října 2018 zahajujeme večerní Hovory o víře pro dospělé, kteří se chtějí připravit k přijetí svátostí křtu, biřmování nebo si prohloubit své znalosti Bible a křesťanské nauky.

Setkání se konají každý čtvrtek v 18:30 hod. ve farním sále v budově fary Petrov 9, trvají asi hodinu a půl a jsou naplánovaná cca na 1 rok. Máte-li chuť a čas, budete vítáni. Bližší informace a přihlášky u faráře Tomáše Koumala: tel.: 732 673 618, e-mail: tomas.koumal(at)seznam.cz