Varhanní léto na Petrově

Koncerty začínají vždy v 19:30

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Varhanní léto na Petrově

dne .

Koncerty začínají vždy v 19:30

12. 6. Petr KOLAŘ
13. 7. Václav ZEMAN
27. 7. Jitka JELÍNKOVÁ
10. 8. Tomáš SOMMER
24. 8. Ondřej ŠPRTA
14. 9. Josef a Jiří HANÁČKOVI
21. 9. Martin JAKUBÍČEK a pěvecké sdružení MAGNIFICAT

Vstup volný - dobrovolné příspěvky budou věnovány Hospicu sv. Alžběty v Brně

Koncerty se konají s podporou JMK a Nadace Magnificat.

Program koncertů (PDF)

Leták (PDF)

Biřmování v katedrále - fotogalerie

dne .

V neděli 4. června 2017 udělil v katedrále otec biskup Vojtěch Cikrle svátost biřmování 80 dospělým mužům a ženám. Zde přinášíme odkazy na fotogalerie z této slavnosti. Autorem fotografií je Vít Kobza.

Letnice v katedrále

dne .

Mši svatou o Slavnosti Seslání Ducha Svatého bude celebrovat otec biskup Vojtěch Cikrle v katedrále v neděli 4. června 2017 v 9:00 hodin. Udělí při ní svátost biřmování těm, kdo se připravují v naší farnosti, i dalším biřmovancům z jiných farností diecéze. Latinská mše v 7:30 hod. bude jako obvykle, ale bohoslužba v 10:30 hod. tentokrát nebude.

Svatodušní vigilie

dne .

Zveme na vigilii svatodušních svátků v sobotu 3. června 2017 ve 20:00 hod. Jedná se o pásmo biblických čtení, promluvy, zpěvů, svědectví a především modlitby a adorace. Není to mše. Je to duchovní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého a na biřmování. Od 18:30 se bude zpovídat. Jsou zváni všichni farníci, především biřmovanci, jejich příbuzní a přátelé. 

Tábor pro ministranty

dne .

V termínu 2.7. - 7.7.  proběhne na Vranovské přehradě ve Štítarské zátoce už čtvrtý ministrantský tábor. Tentokrát budeme hledat společně se španělským dobyvatelem Alvarezem Contadorem bájný poklad Aztéků. Přihlášku na tábor najdete v sakristii.