Velikonoce - Neděle

Slavnostní mše svatá - Velikonoce 2019

Velikonoce - Program

Velikonoce v brněnské katedrále 2019

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Prvokomunikanti 2017 v katedrále

dne .

V pátek 29. září 2017 se v naší katedrále konalo setkání dětí, které letos přistoupily poprvé ke svatému přijímání. Mezi nimi také některé děti z naší farnosti. Na fotografie se můžete podívat zde.

Pouť prvokomunikantů 2017

PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

dne .

V neděli 24. září 2017 zazní při bohoslužbách ve farnostech výzva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary.  Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz  nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností. 

PoMrákotínské setkání dětí

dne .

V pátek 8. září 2017 se uskuteční potáborové setkání dětí, které se letos zúčastnily farního tábora v Mrákotíně. Setkání začne mší svatou v 17:30 v katedrále, jejíž hudební doprovod bude tvořen z tábornických písní. Prosíme zpěvníky s sebou! Poté se děti i táboroví vedoucí přesunou na faru, kde bude připraven společný program (cca do 19:30) složený např. z chutné večeře, fotografických vzpomínek, z rozcvičkové choreografie, společné hry atd.

Vyučování náboženství ve školním roce 2017/2018

dne .

Jak to bude s vyučováním náboženství v nadcházejícím školním roce 2017/2018? Na Bakalce bude pokračovat náboženství s panem kaplanem otcem Jiřím podobně jako loni. Podobně na petrovské faře bude náboženství opět v pátek v 16:30 hod., první setkání bude 22.9. (v tento den opět začnou také pravidelné mše pro děti). Přihlášky můžete vyplnit a přinést na začátku září. Jsou k dispozici v sakristii nebo také zde.

Žehnání aktovek

dne .

Požehnání žákům a studentům u příležitosti začátku nové školního roku proběhne v neděli 3. září 2017 při mši svaté v 9 hodin.

Dospělí - příprava na křest a biřmování

dne .

Od čtvrtka 14. září 2017 zahajujeme večerní Hovory o víře pro dospělé, kteří se chtějí připravit k přijetí svátostí křtu, biřmování nebo si prohloubit své znalosti Bible a křesťanské nauky.

Setkání se konají každý čtvrtek v 18:30 hod. ve farním sále v budově fary Petrov 9, trvají asi hodinu a půl a jsou naplánovaná na cca 1 rok. Máte-li chuť a čas, budete vítáni. Bližší informace a přihlášky u faráře Tomáše Koumala: tel.: 732 673 618, e-mail: tomas.koumal(at)seznam.cz

Fryšava 12+

dne .

V termínu 28.8. - 31.8. se uskuteční výlet naší petrovské mládeže od 12 let. Ubytování bude na faře na Fryšavě. Bližší informace a přihlášky u faráře.

Den Brna 2017 v katedrále

dne .

V pátek 11. srpna 2017 v 19 hodin bude otec biskup Vojtěch Cikrle slavit mši svatou v katedrále v rámci oslav Dne Brna. Při mši zazní Missa solemnis Josefa Schreiera pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany. Bohoslužbě předchází průvod se světly, položení věnců na památku padlých obránců města Brna a pozdravy biskupa Vojtěcha Cikrleho a primátora Petra Vokřála. Po mši svaté následuje až do 22 hodin obvyklá Nikodémova noc.