Varhanní léto na Petrově

Koncerty začínají vždy v 19:30

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

dne .

Středa 1.11.2017 – Slavnost Všech svatých, mše svaté v 7:30 a v 17:30 hod.

Čtvrtek 2.11.2017 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, zároveň poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod. (rovněž ráno v 7:30 hod.)

Ve středu i ve čtvrtek možnost ke svátosti smíření hodinu přede mší svatou.

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě svátosti smíření, sv. přijímání a modlitby na úmysl Svatého otce je podmínkou pomodlit se modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je potřeba kromě tří obvyklých podmínek navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé. V naší zemi je možné získat tyto odpustky už od 25. října, pokud někdo nemůže navštívit hřbitov v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.

Mše svatá ke cti bl. Karla I.

dne .

Ve čtvrtek 26. října 2017 mše svatá v 17:30 hod. připomene blahoslaveného Karla I. Habsburského, posledního rakouského císaře, českého krále a markraběte moravského.

Misijní štrúdlování 2017

dne .

V pátek 20. října 2017 proběhne na petrovské faře tzv. misijní štrúdlování – bude se péct misijní štrúdl. Je možné přijít už od 15 hodin a jsou zvány všechny děti i jejich rodiče. Součástí programu bude také modlitba misijního růžence, v 17:30 hod. mše svatá pro děti a po ní se bude v pečení pokračovat. Biblická hodina ale bude jako každý pátek. Upečený štrúdl se bude nabízet v neděli 22. října, kdy je Světový den misií. Je také možné přinést upečené buchty až přímo v neděli. Dobrovolný výtěžek i nedělní sbírka budou věnovány na misie.

František Musil znovu na Petrově

dne .

V pátek 20. října 2017 v 19:00 hod. zazní v brněnské katedrále v rámci projektu Moravská hudební stopa díla Leoše Janáčka a slavného petrovského varhaníka Františka Musila. Všechny srdečně zve Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská. Více zde.

Prvokomunikanti 2017 v katedrále

dne .

V pátek 29. září 2017 se v naší katedrále konalo setkání dětí, které letos přistoupily poprvé ke svatému přijímání. Mezi nimi také některé děti z naší farnosti. Na fotografie se můžete podívat zde.

Pouť prvokomunikantů 2017

PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

dne .

V neděli 24. září 2017 zazní při bohoslužbách ve farnostech výzva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary.  Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz  nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností. 

PoMrákotínské setkání dětí

dne .

V pátek 8. září 2017 se uskuteční potáborové setkání dětí, které se letos zúčastnily farního tábora v Mrákotíně. Setkání začne mší svatou v 17:30 v katedrále, jejíž hudební doprovod bude tvořen z tábornických písní. Prosíme zpěvníky s sebou! Poté se děti i táboroví vedoucí přesunou na faru, kde bude připraven společný program (cca do 19:30) složený např. z chutné večeře, fotografických vzpomínek, z rozcvičkové choreografie, společné hry atd.