Varhanní léto na Petrově

Koncerty začínají vždy v 19:30

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Barvení vajíček a pletení pomlázek

dne .

Všechny rodiče a děti zveme na společné barvení vajíček a pletení pomlázek na Bílou sobotu 31. března ráno v 9:00 hod. na faře. Potřebné věci budou zajištěny. Přijďte v hojném počtu.

Zpovídání ve Svatém týdnu

dne .

Využijte v těchto dnech příležitostí ke svátosti smíření. Kromě obvyklých časů navíc:

Zelený čtvrtek 29.3. – 19:30-21:00

Velký pátek 30.3. – 14:00-15:00; 17:00-19:00

Do středy je také možné využít zpovědní služby v kostele sv. Maří Magdaleny.

Křížová cesta v Černé Hoře

dne .

V neděli 25. března 2018 zveme na farní křížovou cestu v přírodě, tentokrát do Černé Hory. První zastavení stojí na okraji přístupové silnice do Černé Hory od Blanska. Začátek křížové cesty je v 15:00 hod. Pokud máte volné místo v autě, nabídněte je někomu z farníků. Možný sraz u katedrály je ve 14:00 hod.  Informace o křížové cestě zde.

Pergolesi - STABAT MATER

dne .

V neděli 18. března 2018 v 17 hodin se uskuteční v katedrále postní koncert. Zazní Giovanni Battista Pergolesi STABAT MATER a další známé skladby. Účinkuje pěvecké sdružení Magnificat, sólisté, orchestr katedrály, řídí Petr Kolař. Vstupné dobrovolné.

Květná neděle - změna pořadu bohoslužeb

dne .

Na Květnou neděli budou v katedrále pouze dvě mše svaté:

7:30 - latinská mše svatá

10:00 – slavnostní mše svatá slavená otcem biskupem Pavlem Konzbulem, která začíná žehnáním ratolestí v Denisových sadech (Pozor na změnu začátku, propojí se tak mše devátá a půl jedenáctá)

Postní obnova - závist a lakomství

dne .

Poslední pátek v rámci postní duchovní obnovy farnosti bude patřit tématu závisti a lakomství. Program: 17:30 hod. mše svatá, 18:30 hod. promluva otce Jaroslava Čupra, hned poté až do 22:00 hod. adorace, možnost ztišení a příležitost ke zpovědi.

Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany

dne .

V České republice požádalo v roce 2016 několik desítek čínských křesťanů o azyl. Nyní se rozhoduje o jejich další budoucnosti u nás.

Výsledek procesu a další osudy těchto lidí nám nejsou lhostejné, a proto apelujeme na spravedlivé vyřešení jejich situace zhoršované nejistotou a obavami. Jsme vděčni za ty, kterým byl azyl udělen, protože dostali naději na život ve svobodné společnosti. Taktéž věříme ve spravedlivý přezkum rozhodnutí o neudělení azylu větší části těchto žadatelů.

Doufáme, že bude nalezeno dobré řešení pro další život lidí, kteří se ocitli ve velmi složité životní situaci. V případě, že k tomu budeme moci nějak přispět, jsme připraveni.

Také tímto děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem snaží těmto křesťanům pomoci.

Naši snahu chceme podpořit i modlitbami za tyto žadatele při mších svatých na 4. neděli postní, tedy 11. března 2018. Věříme v sílu modlitby za čínské křesťany v ČR i v jejich vlasti.

Čeští a moravští biskupové

Hrozí vám obžerství?

dne .

Nenechte si ujít další tematickou promluvu otce Pavla Kafky, tentokrát na téma „Nestřídmost“. Program: 17:30 hod. mše svatá, 18:30 hod. promluva otce Pavla Kafky, hned poté až do 22:00 hod. adorace, možnost ztišení a příležitost ke zpovědi.

Další postní pátky:

16. března - Závist a Lakomství (Jaroslav Čupr)

Farní ohlédnutí za rokem 2017

dne .

Pokud vás zajímají farní statistiky za rok 2017 nebo chcete mít lepší přehled o farním finančním hospodaření, tak určitě přijďte na faru v neděli 4. března po křížové cestě cca v 17:45 hod.