Advent 2018 v katedrále

Advent 2017 v katedrále

Vánoce 2018 v katedrále

Vánoce 2017 v katedrále

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Den Brna 2017 v katedrále

dne .

V pátek 11. srpna 2017 v 19 hodin bude otec biskup Vojtěch Cikrle slavit mši svatou v katedrále v rámci oslav Dne Brna. Při mši zazní Missa solemnis Josefa Schreiera pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany. Bohoslužbě předchází průvod se světly, položení věnců na památku padlých obránců města Brna a pozdravy biskupa Vojtěcha Cikrleho a primátora Petra Vokřála. Po mši svaté následuje až do 22 hodin obvyklá Nikodémova noc.

Abychom měli odvahu neutíkat před překážkami

dne .

Slovo otce biskupa Vojtěcha k oslavám Dne Brna 2017

Milé sestry, milí bratři,

v úterý 15. srpna si budeme opět připomínat hvězdný den města Brna. Před třemi sty dvaasedmdesáti lety se právě 15. srpna odehrála rozhodující bitva mezi hrstkou brněnských obránců, z nichž bylo přes čtyři sta vojáků, kterým pomáhala asi tisícovka dobrovolníků z řad studentů a řemeslníků, a na druhé straně profesionální švédskou armádou čítající téměř třicet tisíc dobře vycvičených a vyzbrojených vojáků.

Varhanní léto na Petrově

dne .

Koncerty začínají vždy v 19:30

12. 6. Petr KOLAŘ
13. 7. Václav ZEMAN
27. 7. Jitka JELÍNKOVÁ
10. 8. Tomáš SOMMER
24. 8. Ondřej ŠPRTA
14. 9. Josef a Jiří HANÁČKOVI
21. 9. Martin JAKUBÍČEK a pěvecké sdružení MAGNIFICAT

Vstup volný - dobrovolné příspěvky budou věnovány Hospicu sv. Alžběty v Brně

Koncerty se konají s podporou JMK a Nadace Magnificat.

Program koncertů (PDF)

Leták (PDF)

Biřmování v katedrále - fotogalerie

dne .

V neděli 4. června 2017 udělil v katedrále otec biskup Vojtěch Cikrle svátost biřmování 80 dospělým mužům a ženám. Zde přinášíme odkazy na fotogalerie z této slavnosti. Autorem fotografií je Vít Kobza.

Letnice v katedrále

dne .

Mši svatou o Slavnosti Seslání Ducha Svatého bude celebrovat otec biskup Vojtěch Cikrle v katedrále v neděli 4. června 2017 v 9:00 hodin. Udělí při ní svátost biřmování těm, kdo se připravují v naší farnosti, i dalším biřmovancům z jiných farností diecéze. Latinská mše v 7:30 hod. bude jako obvykle, ale bohoslužba v 10:30 hod. tentokrát nebude.