Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Křížová cesta v Ivančicích

dne .

Na Květnou neděli 14. dubna 2019 zveme na farní křížovou cestu v přírodě, tentokrát do Ivančic. První zastavení stojí u hlavního vchodu na ivančický hřbitov a vede dále směrem k poutnímu kostelu sv. Jakuba. Křížová cesta začíná spolu s místními farníky v 15 hodin. Je možné tam i zpět využít také železniční spojení, odjezd ze stanice Brno-hlavní nádraží je 13:54.

S humorem a zápalem

dne .

Duchovní promluva otce biskupa Pavla Konzbula v pátek 5. dubna 2019 v rámci postní obnovy. V 17 hodin modlitba křížové cesty, 17:30 mše svatá, 18:15 promluva otce biskupa, až do 22 hodin adorace a možnost svátosti smíření.

„Hle, tak umírá Spravedlivý“

dne .

Neděle 31. března 2019 v 17 hodin

Postní duchovní hudba a texty v podání Brněnského katedrálního sboru MAGNIFICAT

Varhany Dagmar Kolařová - Řídí Petr Kolař

Farní tábor Jeníkov 2019

dne .

Zveme děti od 6 let na letní farní tábor, který se bude konat od 7. do 13. července v Jeníkově u Hlinska.
Celková cena tábora je díky příspěvku farnosti 1.700,- Kč, pro děti mimofarní 2.200,- Kč. Prosíme rodiče, aby svá dítka přihlásili nejpozději do konce dubna v sakristii katedrály a společně s přihláškou zaplatili zálohu ve výši 1.000,- Kč.
Zároveň prosíme, aby se přihlašovali pouze ti táborníci, kteří se mohou účastnit celé doby trvání našeho tábora.
Letošní tábor nese název: JEN SVAČ 2019. Můžete hádat proč.

Farní karneval pro děti

dne .

Zveme na farní dětský karneval, který se bude konat v sobotu 2. března 2019 od 14 hodin v sále Cyrilometodějské církevní základní školy na ulici Lerchova. Zároveň prosíme ty, kdo by chtěli přispět do tomboly, aby věci dávali do připravené krabice v sakristii. Ještě prosíme zvláště maminky a babičky o přípravu občerstvení. To se přinese přímo až na karneval.

Farní společenský večer

dne .

Jste srdečně zváni na již 9. společenské setkání petrovské farnosti, které se uskuteční v salesiánské oratoři v Brně-Žabovřeskách v sobotu 23. února 2019. Vstupenky je možné zakoupit v sakristii.

Významné ocenění pro Petra Kolaře

dne .

Udělení ceny Jana Václava Stamice panu Mgr. Petru Kolařovi

Ve čtvrtek, dne 17. ledna 2019 v 19.00 hod. se uskuteční v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně slavnostní předání ceny Jana Václava Stamice za rok 2018.