Varhanní léto na Petrově

Koncerty začínají vždy v 19:30

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Nový jáhen pro katedrální farnost

dne .

Od srpna 2018 začíná v naší farnosti působit nový jáhen. Jmenuje se Miroslav Kulifaj (nar. 1983), pochází ze Slovenska, ale už svá první vysokoškolská studia absolvoval v Brně. Za brněnskou diecézi byl také přijat do kněžského semináře. Teologii studoval v Olomouci a v Římě. V červnu 2018 byl vysvěcen na jáhna. Dá-li Bůh, budeme s ním moci za rok slavit kněžské svěcení a primici. Dosavadní kaplan, otec Jiří Janalík, bude spirituálem na Biskupském gymnáziu v Brně.

Svoboda - velký dar 1968 - 2018

dne .

V úterý 21. srpna 2018 od 19 hodin zazní v katedrále koncert duchovní hudby u příležitosti výročí 1968-2018. Na koncert naváže večer chval, díků a proseb. Více zde

Den Brna 2018

dne .

Letošní oslavy Dne Brna budou zahájeny v katedrále v sobotu 11. srpna 2018 v 19 hodin. Zazní pozdravy biskupa Vojtěcha Cikrleho a primátora Petra Vokřála. Hned poté následuje slavnostní koncert v rámci festivalu Maraton hudby. Zazní „Lužanská“ mše D dur Antonína Dvořáka v podání Ensemble Inégal.

Pontifikální bohoslužba za město Brno a jeho obyvatele bude slavena na Petrově v neděli 12. srpna 2018 v 10:30 hodin. Hlavním celebrantem bude biskup Vojtěch.

V areálu Petrova je o víkendu 11. a 12. srpna připraven další duchovní i kulturní program, jehož součástí bude i jedinečná exotická ochutnávka u sester misionářek Donum Dei.

Další dny následuje program na různých místech Brna, jehož součástí bude tradiční rekonstrukce historické bitvy v roce 1645 na Špilberku v sobotu 18. srpna 2018.

Podrobný program si můžete najít zde.

Ladislav Heryán v katedrále

dne .

V pátek 13. července v 19:30 hod. bude v katedrále v rámci Katolické charismatické konference přednáška otce Ladislava Heryána na téma Boží velkorysost. Po ní bude následovat obvyklá Nikodémova noc až do 22 hodin.

Mužský sbor z Islandu

dne .

Ve středu 20. června 2018 v 19 hodin zveme na koncert Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská a mužského sboru z Islandu. Více zde.

Den farnosti - pozvání pro všechny farníky

dne .

V neděli 24. června 2018, budeme na Petrově společně slavit Den farnosti. V ten den bude mše svatá pouze v 10 hodin (spojená mše v 9 hod. a v 10:30 hod.). Po mši svaté následuje oběd na farní zahradě, další společný program a v 15 hodin zakončení adorací v katedrále. Srdečně zveme všechny farníky. Na stolku pro obětní dary se prosím zapište na oběd.

Petrovské varhanní léto 2018

dne .

Ve čtvrtek 14. června 2018 začíná festival Varhanní léto na Petrově, cyklus osmi letních varhanních koncertů. Koncerty se konají přibližně každý druhý čtvrtek, začátek je v 19:30 hod. a vstupné dobrovolné.

Program:

Adorační den farnosti

dne .

V den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek 8. června 2018 proběhne adorační den katedrální farnosti. Je to skvělá příležitost k osobní eucharistické adoraci a modlitbě před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Na závěr celodenní adorace bude slavena mše svatá otcem biskupem Vojtěchem v 17:30 hod.

Výstava Tváře místní církve

dne .

Výstava představuje životy osobností, které jsou spojené s životem v sedmi farnostech v Brně. Již nežijící zajímavé osobnosti svým osobním přístupem a často i hrdinstvím mohou být příkladem v dnešním světě.