Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Požehnání na začátku školního roku

dne .

V neděli 1. září 2019 při mši svaté v 9 hodin budeme žehnat všem školákům a studentům. Mohou si přinést svoje aktovky. Také opět zahájíme nedělní povídání pro školní děti.

Nový jáhen petrovské farnosti

dne .

V neděli 4. srpna 2019 byl v katedrále přivítán Vojtěch Libra, který bude konat v naší farnosti jáhenskou službu. Pochází z Nového Města na Moravě, po maturitě na gymnáziu studoval teologii v Olomouci a Římě. Dne 22. června 2019 byl vysvěcen na jáhna. Téhož dne byl náš dosavadní jáhen Miroslav Kulifaj vysvěcen na kněze a nyní bude působit jako kaplan v Hodoníně. Během měsíce září bude ještě slavit mši svatou v katedrále. Obě přejeme vše dobré v jejich službě.

Varhanní festival pokračuje

dne .

Ve čtvrtek 11. července v 19:30 hod. se uskuteční další koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. U varhan zasedne Karel Martínek, titulární varhaník a regenschori chrámu sv. Mořice v Olomouci. 

Katedrála hostí sbor z Oxfordu

dne .

Ve čtvrtek 4. července se uskuteční další koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Tentokrát je začátek už v 18:30 hod. a své umění předvede prestižní anglický sbor “Oriel College Chapel Choir” z Oxfordu. Vstup je volný. Příspěvky dobrovolného vstupného budou použity na opravu katedrálních varhan.

Známá varhanice Chřibková na Petrově

dne .

Ve čtvrtek 27. června v 19:30 hod. se uskuteční další koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Tentokrát své umění předvede Irena Chřibková, významná česká varhanice a hudební pedagožka, která působí v bazilice sv. Jakuba na pražském Starém Městě. Účastí na koncertě podpoříte petrovskou farnost, vstupné je dobrovolné.

Den farnosti - pozvání pro všechny farníky

dne .

V neděli 23. června 2019 budeme společně na Petrově slavit Den farnosti. V ten den bude mše svatá pouze v 10 hodin (spojená mše v 9 hod. a v 10:30 hod.). Tuto mši svatou bude slavit novokněz Miroslav Kulifaj, který bude po mši také udělovat novokněžské požehnání. Potom následuje oběd na farní zahradě, další společný program a odpoledne v 15 hodin zakončení adorací v katedrále. Srdečně zveme všechny farníky.

Petrovské varhanní léto 2019

dne .

Ve čtvrtek 13. června 2019 začíná v katedrále festival Petrovské varhanní léto. Je to cyklus devíti letních varhanních koncertů, přibližně každý druhý čtvrtek. Začátek koncertu je v 19:30 hod., vstupné dobrovolné. Přesný program celého festivalu najdete na letáčcích a na internetu.

Letnice 2019

dne .

Svatodušní vigilie – sobota 8. června ve 20:00 hod. Jedná se o pásmo biblických čtení, promluvy, zpěvů, svědectví a především modlitby a adorace.

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 9. června 2019

7:30 - latinská mše svatá a potom jediná mše svatá v 10:00 hod., při které otec biskup Vojtěch udělí svátost biřmování našim biřmovancům

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses