Varhanní léto na Petrově

Koncerty začínají vždy v 19:30

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Hrozí vám obžerství?

dne .

Nenechte si ujít další tematickou promluvu otce Pavla Kafky, tentokrát na téma „Nestřídmost“. Program: 17:30 hod. mše svatá, 18:30 hod. promluva otce Pavla Kafky, hned poté až do 22:00 hod. adorace, možnost ztišení a příležitost ke zpovědi.

Další postní pátky:

16. března - Závist a Lakomství (Jaroslav Čupr)

Farní ohlédnutí za rokem 2017

dne .

Pokud vás zajímají farní statistiky za rok 2017 nebo chcete mít lepší přehled o farním finančním hospodaření, tak určitě přijďte na faru v neděli 4. března po křížové cestě cca v 17:45 hod.

O lenosti s Pavlem Kafkou

dne .

Srdečně zveme na další tematickou promluvu v rámci postní duchovní obnovy farnosti, tentokrát na téma „Lenost“. Program: 17:30 hod. mše svatá, 18:30 hod. promluva otce Pavla Kafky, hned poté až do 22:00 hod. adorace, možnost ztišení a příležitost ke zpovědi.

Teorie a praxe exorcismu

dne .

Odpolední program 1. neděle postní (18. února 2018):

17:00 - modlitba křížové cesty v katedrále

17:30 - přednáška ve farním sále - Mons. Mgr. Karel ORLITA, JU.D., soudní vikář a exorcista: Teorie a praxe exorcismu

Jak vyléčit sedm nemocí duše?

dne .

Postní duchovní obnova farnosti, tentokrát trochu jinak. Pět pátečních večerů, pět receptů, jak léčit známé nemoci duše.

Program: 17:30 hod. mše svatá, 18:30 hod. promluva některého z petrovských kněží, potom až do 22:00 hod. adorace, možnost ztišení a příležitost ke zpovědi.

16. února - R. D. Tomáš Koumal - téma Pýcha

23. února - R. D. Pavel Kafka - téma Lenost

2. března - R. D. Jiří Janalík - téma Smilstvo a Hněv

9. března - R. D. Pavel Kafka - téma Nestřídmost

16. března - R. D. Jaroslav Čupr - téma Závist a Lakomství

Národní týden manželství

dne .

Dobré manželství není samozřejmost. Proto ve dnech 12. - 18. 2. 2018 probíhá Národní týden manželství, který si klade za cíl posílit vztahy v manželství a podpořit všechny akce a aktivity pro manžele. V rámci bohatého programu můžeme doporučit např. duchovní obnovu s Janem Špilarem v sobotu 17. února 2018 v kině Scala.

Pravidelné nešpory

dne .

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně zve na slavnostní zpívané nedělní nešpory. Společná modlitba je v katedrále každou druhou neděli v měsíci v 18:00 hod.

Farní karneval pro děti

dne .

Zveme na farní dětský karneval, který se bude konat v sobotu 27. ledna 2018 od 14 hodin na Cyrilometodějské církevní základní škole na ulici Lerchova. Zároveň prosíme ty, kdo by chtěli přispět do tomboly, aby věci dávali do připravené krabice v sakristii. Ještě prosíme zvláště maminky a babičky o přípravu občerstvení. To se přinese až přímo na karneval.

Žehnání v rodinách

dne .

Na začátku nového roku bývá zvykem konat požehnání domácností, domů i bytů, spojené s požehnáním rodin. Pokud má někdo zájem o takové požehnání, může kontaktovat přímo faráře nebo kaplana. Je to vhodná příležitost ke společné modlitbě, ale také k setkání.