Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Varhanní festival pokračuje

dne .

Ve čtvrtek 11. července v 19:30 hod. se uskuteční další koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. U varhan zasedne Karel Martínek, titulární varhaník a regenschori chrámu sv. Mořice v Olomouci. 

Katedrála hostí sbor z Oxfordu

dne .

Ve čtvrtek 4. července se uskuteční další koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Tentokrát je začátek už v 18:30 hod. a své umění předvede prestižní anglický sbor “Oriel College Chapel Choir” z Oxfordu. Vstup je volný. Příspěvky dobrovolného vstupného budou použity na opravu katedrálních varhan.

Známá varhanice Chřibková na Petrově

dne .

Ve čtvrtek 27. června v 19:30 hod. se uskuteční další koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Tentokrát své umění předvede Irena Chřibková, významná česká varhanice a hudební pedagožka, která působí v bazilice sv. Jakuba na pražském Starém Městě. Účastí na koncertě podpoříte petrovskou farnost, vstupné je dobrovolné.

Den farnosti - pozvání pro všechny farníky

dne .

V neděli 23. června 2019 budeme společně na Petrově slavit Den farnosti. V ten den bude mše svatá pouze v 10 hodin (spojená mše v 9 hod. a v 10:30 hod.). Tuto mši svatou bude slavit novokněz Miroslav Kulifaj, který bude po mši také udělovat novokněžské požehnání. Potom následuje oběd na farní zahradě, další společný program a odpoledne v 15 hodin zakončení adorací v katedrále. Srdečně zveme všechny farníky.

Petrovské varhanní léto 2019

dne .

Ve čtvrtek 13. června 2019 začíná v katedrále festival Petrovské varhanní léto. Je to cyklus devíti letních varhanních koncertů, přibližně každý druhý čtvrtek. Začátek koncertu je v 19:30 hod., vstupné dobrovolné. Přesný program celého festivalu najdete na letáčcích a na internetu.

Letnice 2019

dne .

Svatodušní vigilie – sobota 8. června ve 20:00 hod. Jedná se o pásmo biblických čtení, promluvy, zpěvů, svědectví a především modlitby a adorace.

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 9. června 2019

7:30 - latinská mše svatá a potom jediná mše svatá v 10:00 hod., při které otec biskup Vojtěch udělí svátost biřmování našim biřmovancům

Pouť na Vranov

dne .

Všechny zveme na pěší pouť na Vranov ve středu 1. května 2019. Sraz v 9:30 hod. na zastávce Lelekovice-náves. 

Může se přijet linkou 41, z Brno-Královo Pole, nádraží, odjezd 9:03. 

Nebo vlakem do České, odjezd 8:50 z Brno-dolní nádraží, nebo 9:07 z Brno-Královo Pole, a od vlaku potom autobusem či pěšky.

Na Vranov tentokrát půjdeme nově zbudovanou cestou sedmi radostí Panny Marie. Je to romantická cesta lesem. Mše svatá na Vranově přibližně v 13:30 hod. Po mši svaté společné občerstvení.

Barvení vajíček a pletení pomlázek

dne .

Všechny rodiče a děti zveme na společné barvení vajíček a pletení pomlázek na Bílou sobotu 20. dubna ráno v 9:00 hod. na faře. Přijďte v hojném počtu.

Zpovídání ve Svatém týdnu

dne .

Využijte v těchto dnech příležitostí ke svátosti smíření. Kromě obvyklých časů navíc:

Zelený čtvrtek 18.4. – 20:00-21:00

Velký pátek 19.4. – 14:00-14:45; 17:00-19:00

Do středy můžete také využít zpovědní službu v kostele sv. Maří Magdalény a v kostele u kapucínů.