Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Živý růženec - modleme se spolu a za sebe navzájem

dne .

Můžete se stát součástí živého růžence farnosti. Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně společně na dálku pomodlí celý růženec a touto modlitbou podporují sebe navzájem, celou farnost i poslání církve. Přihlásit se můžete zapsáním na připravený arch uprostřed kostela nebo mailem.

Kociánka 100

dne .

U příležitosti 100 let Centra Kociánka Vás zveme na slavnostní koncert, který se uskuteční v katedrále ve čtvrtek 10. října 2019 v 19:30 hod. Koncert se koná pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí, primátorky města Brna a s podporou biskupa Vojtěcha. Účinkuje Brněnský katedrální sbor Magnificat, vstupné je dobrovolné.

Pouť do Compostely

dne .

-          100 km pěšky po tzv. francouzské středověké poutní cestě

-          putování je v rovinatém kraji, není příliš namáhavé

-          doprovod autobusu

-          návštěva dalších poutních míst (Lurdy, Montserrat, La Saletta)

Termín: 30.04.2020 - 14.05.2020
Cena: 12 500,- Kč 

Program zájezdu: 

Mimořádný misijní měsíc - říjen 2019

dne .

Papež František vyhlásil říjen 2019 jako mimořádný misijní měsíc, aby církev povzbudil v úkolu hlásat evangelium.

V pátek 18. října jste zváni po večerní mši svaté do katedrály na misijní most modlitby – modlitbu za misie. Po ní bude následovat tzv. misijní štrúdlování – bude se péct misijní štrúdl. Jsou zváni jak děti, tak rodiče. Upečený štrúdl se bude nabízet v neděli 20. října, kdy je den modliteb za misie. Dobrovolný výtěžek i sbírka této neděle půjde také na tento úmysl.

Pro každý den tohoto mimořádného měsíce byla vydána brožurka drobných misijních úvah. Tyto úvahy si lze bezplatně stáhnout také jako aplikaci do mobilu. V Obchodě Google Play ji najdete pod názvem Misijní měsíc říjen 2019.

 

Zakončení festivalu Petrovské varhanní léto

dne .

Ve čtvrtek 19. září se uskuteční poslední koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Zazní skladby Antonia Vivaldiho (Magnificat), Josepha Haydna (Insanae et vanae curae) a Wolfganga Amadea Mozarta (Orgelsolomesse in C). Účinkuje Brněnský katedrální sbor Magnificat, řídí Petr Kolař. Koncert začíná v 19:30 hod, vstupné je dobrovolné.

Dospělí - příprava na křest a biřmování 2019/2020

dne .

Od čtvrtka 26. září 2019 zahajujeme večerní Hovory o víře pro dospělé, kteří se chtějí připravit k přijetí svátostí křtu, biřmování nebo si prohloubit své znalosti Bible a křesťanské víry.

Setkání se konají každý čtvrtek v 18:30 hod. ve farním sále v budově fary Petrov 9, trvají asi hodinu a půl a jsou naplánovaná cca na 1 rok. Máte-li chuť a čas, budete vítáni. Bližší informace a přihlášky u faráře Tomáše Koumala: tel.: 732 673 618, e-mail: tomas.koumal(at)seznam.cz

poJeníkov

dne .

Jen SvAČ 2019. Ve středu 11. září se uskuteční potáborové setkání dětí, které se letos zúčastnily farního tábora v Jeníkově. Setkání začne mší svatou v 17:30 hod. v katedrále. Táborové zpěvníky s sebou. Potom bude připraven program na faře do cca 20 hodin.

Náboženství ve školním roce 2019/2020

dne .

Začátek školního roku připomíná také začátek vyučování náboženství. I v nadcházejícím školním roce 2019/2020 bude náboženství na petrovské faře, konkrétně vždy ve středu v 16:30 hod. První setkání bude 18. září (v tento den opět začnou také pravidelné mše pro děti). Přihlášky jsou k dispozici v sakristii. Také vyučování náboženství ve škole na Bakalce bude obdobně jako v minulých letech.

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses