Varhanní léto na Petrově

Koncerty začínají vždy v 19:30

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Pěší pouť na Vranov

dne .

Všechny zveme na farní pěší pouť na Vranov v úterý 8. května 2018. Sraz v 9:30 hod. na zastávce Lelekovice-náves. Mše svatá na Vranově přibližně v 13:30 hod. Po mši svaté společné občerstvení.

Májové pobožnosti 2018

dne .

Květen je měsíc zasvěcený Panně Marii. Májové pobožnosti jsou vždy ve středu a v pátek v 17 hodin a také v úterý po studentské mši svaté cca v 19:45 hod.

Farní pouť do Svaté země

dne .

Pouť petrovské farnosti s návštěvou nejznámějších, nejdůležitějších a nejkrásnějších míst ve Svaté zemi.

Vydejte se s námi po stopách Ježíšových a jeho učedníků!

Program a podrobnosti poutě.

Narozeninový koncert Petra Kolaře

dne .

Srdečně zveme na slavnostní koncert u příležitosti 50. narozenin dómského varhaníka a regenschoriho Mgr. Petra Kolaře v sobotu 14. dubna 2018 v 18:00 hod. Zazní díla českých a světových autorů v podání žáků a přátel jubilanta. Koncert je také projevem díků za 20 let služby pro petrovskou farnost a příležitostí Petru Kolařovi osobně poblahopřát.

Farní tábor Sobotín 2018

dne .

Zveme děti od 6 do 16 let na letní farní tábor, který se bude konat na faře v Sobotíně u Šumperka v termínu 7.-14. července 2018. Cena tábora je pro děti z farnosti 1.700,- Kč, pro děti mimofarní 2.200,- Kč. Prosíme zájemce, aby rodiče své děti přihlásili do konce dubna v sakristii katedrály a společně s přihláškou zaplatili zálohu ve výši 1.000,- Kč.

Barvení vajíček a pletení pomlázek

dne .

Všechny rodiče a děti zveme na společné barvení vajíček a pletení pomlázek na Bílou sobotu 31. března ráno v 9:00 hod. na faře. Potřebné věci budou zajištěny. Přijďte v hojném počtu.

Zpovídání ve Svatém týdnu

dne .

Využijte v těchto dnech příležitostí ke svátosti smíření. Kromě obvyklých časů navíc:

Zelený čtvrtek 29.3. – 19:30-21:00

Velký pátek 30.3. – 14:00-15:00; 17:00-19:00

Do středy je také možné využít zpovědní služby v kostele sv. Maří Magdaleny.