Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Petrovské varhanní léto 2019

dne .

Ve čtvrtek 13. června 2019 začíná v katedrále festival Petrovské varhanní léto. Je to cyklus devíti letních varhanních koncertů, přibližně každý druhý čtvrtek. Začátek koncertu je v 19:30 hod., vstupné dobrovolné. Přesný program celého festivalu najdete na letáčcích a na internetu.

Letnice 2019

dne .

Svatodušní vigilie – sobota 8. června ve 20:00 hod. Jedná se o pásmo biblických čtení, promluvy, zpěvů, svědectví a především modlitby a adorace.

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 9. června 2019

7:30 - latinská mše svatá a potom jediná mše svatá v 10:00 hod., při které otec biskup Vojtěch udělí svátost biřmování našim biřmovancům

Pouť na Vranov

dne .

Všechny zveme na pěší pouť na Vranov ve středu 1. května 2019. Sraz v 9:30 hod. na zastávce Lelekovice-náves. 

Může se přijet linkou 41, z Brno-Královo Pole, nádraží, odjezd 9:03. 

Nebo vlakem do České, odjezd 8:50 z Brno-dolní nádraží, nebo 9:07 z Brno-Královo Pole, a od vlaku potom autobusem či pěšky.

Na Vranov tentokrát půjdeme nově zbudovanou cestou sedmi radostí Panny Marie. Je to romantická cesta lesem. Mše svatá na Vranově přibližně v 13:30 hod. Po mši svaté společné občerstvení.

Barvení vajíček a pletení pomlázek

dne .

Všechny rodiče a děti zveme na společné barvení vajíček a pletení pomlázek na Bílou sobotu 20. dubna ráno v 9:00 hod. na faře. Přijďte v hojném počtu.

Zpovídání ve Svatém týdnu

dne .

Využijte v těchto dnech příležitostí ke svátosti smíření. Kromě obvyklých časů navíc:

Zelený čtvrtek 18.4. – 20:00-21:00

Velký pátek 19.4. – 14:00-14:45; 17:00-19:00

Do středy můžete také využít zpovědní službu v kostele sv. Maří Magdalény a v kostele u kapucínů.

Křížová cesta v Ivančicích

dne .

Na Květnou neděli 14. dubna 2019 zveme na farní křížovou cestu v přírodě, tentokrát do Ivančic. První zastavení stojí u hlavního vchodu na ivančický hřbitov a vede dále směrem k poutnímu kostelu sv. Jakuba. Křížová cesta začíná spolu s místními farníky v 15 hodin. Je možné tam i zpět využít také železniční spojení, odjezd ze stanice Brno-hlavní nádraží je 13:54.

S humorem a zápalem

dne .

Duchovní promluva otce biskupa Pavla Konzbula v pátek 5. dubna 2019 v rámci postní obnovy. V 17 hodin modlitba křížové cesty, 17:30 mše svatá, 18:15 promluva otce biskupa, až do 22 hodin adorace a možnost svátosti smíření.

„Hle, tak umírá Spravedlivý“

dne .

Neděle 31. března 2019 v 17 hodin

Postní duchovní hudba a texty v podání Brněnského katedrálního sboru MAGNIFICAT

Varhany Dagmar Kolařová - Řídí Petr Kolař

Farní tábor Jeníkov 2019

dne .

Zveme děti od 6 let na letní farní tábor, který se bude konat od 7. do 13. července v Jeníkově u Hlinska.
Celková cena tábora je díky příspěvku farnosti 1.700,- Kč, pro děti mimofarní 2.200,- Kč. Prosíme rodiče, aby svá dítka přihlásili nejpozději do konce dubna v sakristii katedrály a společně s přihláškou zaplatili zálohu ve výši 1.000,- Kč.
Zároveň prosíme, aby se přihlašovali pouze ti táborníci, kteří se mohou účastnit celé doby trvání našeho tábora.
Letošní tábor nese název: JEN SVAČ 2019. Můžete hádat proč.