Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Dospělí - příprava na křest a biřmování 2019/2020

dne .

Od čtvrtka 26. září 2019 zahajujeme večerní Hovory o víře pro dospělé, kteří se chtějí připravit k přijetí svátostí křtu, biřmování nebo si prohloubit své znalosti Bible a křesťanské víry.

Setkání se konají každý čtvrtek v 18:30 hod. ve farním sále v budově fary Petrov 9, trvají asi hodinu a půl a jsou naplánovaná cca na 1 rok. Máte-li chuť a čas, budete vítáni. Bližší informace a přihlášky u faráře Tomáše Koumala: tel.: 732 673 618, e-mail: tomas.koumal(at)seznam.cz

poJeníkov

dne .

Jen SvAČ 2019. Ve středu 11. září se uskuteční potáborové setkání dětí, které se letos zúčastnily farního tábora v Jeníkově. Setkání začne mší svatou v 17:30 hod. v katedrále. Táborové zpěvníky s sebou. Potom bude připraven program na faře do cca 20 hodin.

Náboženství ve školním roce 2019/2020

dne .

Začátek školního roku připomíná také začátek vyučování náboženství. I v nadcházejícím školním roce 2019/2020 bude náboženství na petrovské faře, konkrétně vždy ve středu v 16:30 hod. První setkání bude 18. září (v tento den opět začnou také pravidelné mše pro děti). Přihlášky jsou k dispozici v sakristii. Také vyučování náboženství ve škole na Bakalce bude obdobně jako v minulých letech.

Požehnání na začátku školního roku

dne .

V neděli 1. září 2019 při mši svaté v 9 hodin budeme žehnat všem školákům a studentům. Mohou si přinést svoje aktovky. Také opět zahájíme nedělní povídání pro školní děti.

Nový jáhen petrovské farnosti

dne .

V neděli 4. srpna 2019 byl v katedrále přivítán Vojtěch Libra, který bude konat v naší farnosti jáhenskou službu. Pochází z Nového Města na Moravě, po maturitě na gymnáziu studoval teologii v Olomouci a Římě. Dne 22. června 2019 byl vysvěcen na jáhna. Téhož dne byl náš dosavadní jáhen Miroslav Kulifaj vysvěcen na kněze a nyní bude působit jako kaplan v Hodoníně. Během měsíce září bude ještě slavit mši svatou v katedrále. Obě přejeme vše dobré v jejich službě.

Varhanní festival pokračuje

dne .

Ve čtvrtek 11. července v 19:30 hod. se uskuteční další koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. U varhan zasedne Karel Martínek, titulární varhaník a regenschori chrámu sv. Mořice v Olomouci. 

Katedrála hostí sbor z Oxfordu

dne .

Ve čtvrtek 4. července se uskuteční další koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Tentokrát je začátek už v 18:30 hod. a své umění předvede prestižní anglický sbor “Oriel College Chapel Choir” z Oxfordu. Vstup je volný. Příspěvky dobrovolného vstupného budou použity na opravu katedrálních varhan.

Známá varhanice Chřibková na Petrově

dne .

Ve čtvrtek 27. června v 19:30 hod. se uskuteční další koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Tentokrát své umění předvede Irena Chřibková, významná česká varhanice a hudební pedagožka, která působí v bazilice sv. Jakuba na pražském Starém Městě. Účastí na koncertě podpoříte petrovskou farnost, vstupné je dobrovolné.

Den farnosti - pozvání pro všechny farníky

dne .

V neděli 23. června 2019 budeme společně na Petrově slavit Den farnosti. V ten den bude mše svatá pouze v 10 hodin (spojená mše v 9 hod. a v 10:30 hod.). Tuto mši svatou bude slavit novokněz Miroslav Kulifaj, který bude po mši také udělovat novokněžské požehnání. Potom následuje oběd na farní zahradě, další společný program a odpoledne v 15 hodin zakončení adorací v katedrále. Srdečně zveme všechny farníky.