Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Benefiční divadelní představení Kumšt

dne .

V sakristii si můžete zakoupit vstupenky na benefiční představení pro farnost s názvem Kumšt, které se uskuteční v úterý 26. listopadu ve 20 hodin ve Dvorním divadle na Jánské ulici.

Program akcí k výročí 1989 - 2019

dne .

4. listopadu - Panelová diskuze na téma „Rok 1989 – významný mezník novodobých dějin a ohlédnutí za 30 roky svobody křesťanství v naší zemi“ – Biskupské gymnázium, Brno, Barvičova 85

15. listopadu - Předvečer výročí sametové revoluce – 17:30 mše svatá, modlitební večer díků za svobodu, Nikodémova noc do 22 hodin

17. listopadu - 10:30 pontifikální mše svatá – biskup Vojtěch Cikrle, 18:00 slavnostní koncert Filharmonie Brno – A. Dvořák, Svatá Ludmila (oratorium)

19. listopadu - Oslava 30. výročí svatořečení Anežky České, 17:30 vzpomínky v sále Petrov 2, 19:00 mše svatá v katedrále (biskup Cikrle)

Více k programu na stránkách biskupství

Masarykova univerzita - 100 let od zahájení výuky

dne .

V úterý 12. listopadu v 19 hodin bude otec biskup Pavel Konzbul slavit mši svatou při příležitosti 100. výročí od zahájení výuky na Masarykově univerzitě. Mše svatá bude slavena také k uctění památky obětí nacismu a komunismu z řad akademiků a absolventů Masarykovy univerzity.

35. výročí návštěvy Matky Terezy v Brně

dne .

V pátek 8. listopadu proběhne na Petrově vzpomínkový večer u příležitosti 35. výročí návštěvy Matky Terezy v Brně. Nejprve bude v 17:30 hod. mše svatá a po ní od 18:45 hod. v sále Petrov 2 další program se vzpomínkami pamětníků.

Slavnost Všech svatých a Památka zesnulých

dne .

Slavnost Všech svatých – 1. listopadu 2019 – mše svatá ráno v 7:30 a večer v 17:30; večerní mši svaté bude předsedat apoštolský nuncius v České republice Charles Daniel Balvo

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 2. listopadu 2019 – mše svatá ráno v 7:30, v 8:00 a večerní mše v 17:30 hod. celebrovaná biskupem Vojtěchem a spojená s modlitbou za zemřelé

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě svátosti smíření, sv. přijímání a modlitby na úmysl Svatého otce je podmínkou pomodlit se modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je potřeba kromě tří obvyklých podmínek navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé. V naší zemi je možné získat tyto odpustky už od 25. října, pokud někdo nemůže navštívit hřbitov v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.

Mše svatá ke cti bl. Karla I.

dne .

Ve čtvrtek 24. října 2019 mše svatá v 17:30 hod. připomene blahoslaveného Karla I. Habsburského, posledního rakouského císaře, českého krále a markraběte moravského.

Živý růženec - modleme se spolu a za sebe navzájem

dne .

Můžete se stát součástí živého růžence farnosti. Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně společně na dálku pomodlí celý růženec a touto modlitbou podporují sebe navzájem, celou farnost i poslání církve. Přihlásit se můžete zapsáním na připravený arch uprostřed kostela nebo mailem.

Kociánka 100

dne .

U příležitosti 100 let Centra Kociánka Vás zveme na slavnostní koncert, který se uskuteční v katedrále ve čtvrtek 10. října 2019 v 19:30 hod. Koncert se koná pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí, primátorky města Brna a s podporou biskupa Vojtěcha. Účinkuje Brněnský katedrální sbor Magnificat, vstupné je dobrovolné.

Pouť do Compostely

dne .

-          100 km pěšky po tzv. francouzské středověké poutní cestě

-          putování je v rovinatém kraji, není příliš namáhavé

-          doprovod autobusu

-          návštěva dalších poutních míst (Lurdy, Montserrat, La Saletta)

Termín: 30.04.2020 - 14.05.2020
Cena: 12 500,- Kč 

Program zájezdu: 

Mimořádný misijní měsíc - říjen 2019

dne .

Papež František vyhlásil říjen 2019 jako mimořádný misijní měsíc, aby církev povzbudil v úkolu hlásat evangelium.

V pátek 18. října jste zváni po večerní mši svaté do katedrály na misijní most modlitby – modlitbu za misie. Po ní bude následovat tzv. misijní štrúdlování – bude se péct misijní štrúdl. Jsou zváni jak děti, tak rodiče. Upečený štrúdl se bude nabízet v neděli 20. října, kdy je den modliteb za misie. Dobrovolný výtěžek i sbírka této neděle půjde také na tento úmysl.

Pro každý den tohoto mimořádného měsíce byla vydána brožurka drobných misijních úvah. Tyto úvahy si lze bezplatně stáhnout také jako aplikaci do mobilu. V Obchodě Google Play ji najdete pod názvem Misijní měsíc říjen 2019.