Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Adventní koncerty 2019

dne .

Každou adventní sobotu. Vstup volný, vstupné dobrovolné.

30.11. 17:00 - Komorní orchestr Iši Krejčího (Olomouc) řídí PaedDr. Josef Dvořák

07.12. 17:00 - Pěvecký sbor ONDRÁŠ Nový Jičín řídí MgA. Petr Lichnovský

14.12. 17:00 - Chorvereinigung Pulkau (Rakousko) řídí Kurt Krenn - Studenti varhanního oddělení Konzervatoře Brno

21.12. 17:00 - Studenti varhanního oddělení Konzervatoře Brno

Benefiční divadelní představení Kumšt

dne .

V sakristii si můžete zakoupit vstupenky na benefiční představení pro farnost s názvem Kumšt, které se uskuteční v úterý 26. listopadu ve 20 hodin ve Dvorním divadle na Jánské ulici.

Program akcí k výročí 1989 - 2019

dne .

4. listopadu - Panelová diskuze na téma „Rok 1989 – významný mezník novodobých dějin a ohlédnutí za 30 roky svobody křesťanství v naší zemi“ – Biskupské gymnázium, Brno, Barvičova 85

15. listopadu - Předvečer výročí sametové revoluce – 17:30 mše svatá, modlitební večer díků za svobodu, Nikodémova noc do 22 hodin

17. listopadu - 10:30 pontifikální mše svatá – biskup Vojtěch Cikrle, 18:00 slavnostní koncert Filharmonie Brno – A. Dvořák, Svatá Ludmila (oratorium)

19. listopadu - Oslava 30. výročí svatořečení Anežky České, 17:30 vzpomínky v sále Petrov 2, 19:00 mše svatá v katedrále (biskup Cikrle)

Více k programu na stránkách biskupství

Masarykova univerzita - 100 let od zahájení výuky

dne .

V úterý 12. listopadu v 19 hodin bude otec biskup Pavel Konzbul slavit mši svatou při příležitosti 100. výročí od zahájení výuky na Masarykově univerzitě. Mše svatá bude slavena také k uctění památky obětí nacismu a komunismu z řad akademiků a absolventů Masarykovy univerzity.

35. výročí návštěvy Matky Terezy v Brně

dne .

V pátek 8. listopadu proběhne na Petrově vzpomínkový večer u příležitosti 35. výročí návštěvy Matky Terezy v Brně. Nejprve bude v 17:30 hod. mše svatá a po ní od 18:45 hod. v sále Petrov 2 další program se vzpomínkami pamětníků.

Slavnost Všech svatých a Památka zesnulých

dne .

Slavnost Všech svatých – 1. listopadu 2019 – mše svatá ráno v 7:30 a večer v 17:30; večerní mši svaté bude předsedat apoštolský nuncius v České republice Charles Daniel Balvo

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 2. listopadu 2019 – mše svatá ráno v 7:30, v 8:00 a večerní mše v 17:30 hod. celebrovaná biskupem Vojtěchem a spojená s modlitbou za zemřelé

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě svátosti smíření, sv. přijímání a modlitby na úmysl Svatého otce je podmínkou pomodlit se modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je potřeba kromě tří obvyklých podmínek navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé. V naší zemi je možné získat tyto odpustky už od 25. října, pokud někdo nemůže navštívit hřbitov v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.

Mše svatá ke cti bl. Karla I.

dne .

Ve čtvrtek 24. října 2019 mše svatá v 17:30 hod. připomene blahoslaveného Karla I. Habsburského, posledního rakouského císaře, českého krále a markraběte moravského.

Živý růženec - modleme se spolu a za sebe navzájem

dne .

Můžete se stát součástí živého růžence farnosti. Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně společně na dálku pomodlí celý růženec a touto modlitbou podporují sebe navzájem, celou farnost i poslání církve. Přihlásit se můžete zapsáním na připravený arch uprostřed kostela nebo mailem.

Kociánka 100

dne .

U příležitosti 100 let Centra Kociánka Vás zveme na slavnostní koncert, který se uskuteční v katedrále ve čtvrtek 10. října 2019 v 19:30 hod. Koncert se koná pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí, primátorky města Brna a s podporou biskupa Vojtěcha. Účinkuje Brněnský katedrální sbor Magnificat, vstupné je dobrovolné.

Pouť do Compostely

dne .

-          100 km pěšky po tzv. francouzské středověké poutní cestě

-          putování je v rovinatém kraji, není příliš namáhavé

-          doprovod autobusu

-          návštěva dalších poutních míst (Lurdy, Montserrat, La Saletta)

Termín: 30.04.2020 - 14.05.2020
Cena: 12 500,- Kč 

Program zájezdu: