Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Nový jáhen petrovské farnosti

dne .

V neděli 4. srpna 2019 byl v katedrále přivítán Vojtěch Libra, který bude konat v naší farnosti jáhenskou službu. Pochází z Nového Města na Moravě, po maturitě na gymnáziu studoval teologii v Olomouci a Římě. Dne 22. června 2019 byl vysvěcen na jáhna. Téhož dne byl náš dosavadní jáhen Miroslav Kulifaj vysvěcen na kněze a nyní bude působit jako kaplan v Hodoníně. Během měsíce září bude ještě slavit mši svatou v katedrále. Obě přejeme vše dobré v jejich službě.

Varhanní festival pokračuje

dne .

Ve čtvrtek 11. července v 19:30 hod. se uskuteční další koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. U varhan zasedne Karel Martínek, titulární varhaník a regenschori chrámu sv. Mořice v Olomouci. 

Katedrála hostí sbor z Oxfordu

dne .

Ve čtvrtek 4. července se uskuteční další koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Tentokrát je začátek už v 18:30 hod. a své umění předvede prestižní anglický sbor “Oriel College Chapel Choir” z Oxfordu. Vstup je volný. Příspěvky dobrovolného vstupného budou použity na opravu katedrálních varhan.

Známá varhanice Chřibková na Petrově

dne .

Ve čtvrtek 27. června v 19:30 hod. se uskuteční další koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Tentokrát své umění předvede Irena Chřibková, významná česká varhanice a hudební pedagožka, která působí v bazilice sv. Jakuba na pražském Starém Městě. Účastí na koncertě podpoříte petrovskou farnost, vstupné je dobrovolné.

Den farnosti - pozvání pro všechny farníky

dne .

V neděli 23. června 2019 budeme společně na Petrově slavit Den farnosti. V ten den bude mše svatá pouze v 10 hodin (spojená mše v 9 hod. a v 10:30 hod.). Tuto mši svatou bude slavit novokněz Miroslav Kulifaj, který bude po mši také udělovat novokněžské požehnání. Potom následuje oběd na farní zahradě, další společný program a odpoledne v 15 hodin zakončení adorací v katedrále. Srdečně zveme všechny farníky.

Petrovské varhanní léto 2019

dne .

Ve čtvrtek 13. června 2019 začíná v katedrále festival Petrovské varhanní léto. Je to cyklus devíti letních varhanních koncertů, přibližně každý druhý čtvrtek. Začátek koncertu je v 19:30 hod., vstupné dobrovolné. Přesný program celého festivalu najdete na letáčcích a na internetu.

Letnice 2019

dne .

Svatodušní vigilie – sobota 8. června ve 20:00 hod. Jedná se o pásmo biblických čtení, promluvy, zpěvů, svědectví a především modlitby a adorace.

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 9. června 2019

7:30 - latinská mše svatá a potom jediná mše svatá v 10:00 hod., při které otec biskup Vojtěch udělí svátost biřmování našim biřmovancům

Pouť na Vranov

dne .

Všechny zveme na pěší pouť na Vranov ve středu 1. května 2019. Sraz v 9:30 hod. na zastávce Lelekovice-náves. 

Může se přijet linkou 41, z Brno-Královo Pole, nádraží, odjezd 9:03. 

Nebo vlakem do České, odjezd 8:50 z Brno-dolní nádraží, nebo 9:07 z Brno-Královo Pole, a od vlaku potom autobusem či pěšky.

Na Vranov tentokrát půjdeme nově zbudovanou cestou sedmi radostí Panny Marie. Je to romantická cesta lesem. Mše svatá na Vranově přibližně v 13:30 hod. Po mši svaté společné občerstvení.