Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Nedělní podvečery v postě

dne .

8. března

17:00 křížová cesta v katedrále

přednáška Říkali mu Pistolník

Bohuslav Burian (1919-1960), vězeň, brněnský kněz a převaděč

Mgr. František KOLOUCH, Ph.D.

Postní pátky s biblickými postavami

dne .

Postní duchovní obnova v katedrále. Pět pátků – pět biblických postav.

  • 17:00 křížová cesta - 17:30 mše svatá - 18:15 tematická promluva
  • poté až do 22:00 hod. adorace, možnost ztišení a příležitost ke zpovědi

28. února – Josef Egyptský (Mons. Vojtěch Cikrle)

6. března – David (R. D. Jan Pacner)

13. března – Ester (Mons. Václav Slouk)

20. března – Daniel (R. D. Josef Novotný)

27. března – Mojžíš (jáhen Vojtěch Libra)

Křížové cesty

dne .

Pobožnost křížové cesty probíhá v katedrále během postní doby vždy v pátek a v neděli v 17 hodin.

Farní karneval

dne .

Zveme na farní dětský karneval, který se bude konat v sobotu 22. února od 14 hodin v sále Cyrilometodějské církevní základní školy na ulici Lerchova. Zároveň prosíme ty, kdo by chtěli přispět do tomboly, aby věci dávali do připravené krabice v sakristii. Ještě prosíme zvláště maminky a babičky o přípravu občerstvení. To se přinese přímo až na karneval.

Farní ples 2020

dne .

Jste srdečně zváni na farní ples, který se uskuteční v salesiánské oratoři v Brně-Žabovřeskách v sobotu 8. února 2020. Začátek je v 19 hodin. Cena vstupenky činí 200 Kč včetně teplé večeře. Vstupenky je možné zakoupit v sakristii. Můžete přispět svým darem také do tomboly, a to v sakristii nebo na faře.

Novoroční koncert

dne .

Ve středu 1. ledna 2020 jste zváni na Novoroční koncert, který se uskuteční v katedrále od 16:30 hod. pod názvem Slavné varhanní kompozice a stříbro trubky. Účinkuje Petr Kolař a Vlastimil Bialas.

Bohoslužby na přelomu roku

dne .

Úterý 31.12.2019 – poslední den roku

16:00 – mše svatá na poděkování a s prosbou o Boží pomoc do nového roku, celebruje biskup Vojtěch Cikrle

Středa 1.1.2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

9:00 – mše svatá pro rodiny s dětmi, 10:30 – slavnostní mše svatá (biskup Vojtěch Cirkle)

Pozor, na Nový rok není ranní latinská mše svatá v 7:30

Farní adventní aktivity

dne .

K požehnanému prožití adventní doby si můžete v kostele na stolku zakoupit Průvodce adventem. Existuje také ve formě mobilní aplikace. 

Požehnání adventních věnců proběhne při bohoslužbách na 1. neděli adventní 1.12.

Sv. Mikuláš do naší farnosti připutuje v neděli 8.12. na závěr mše svaté v 9:00 hod.

Každé adventní pondělí budou v katedrále roráty v 6:00 hod.

Adventní duchovní obnova s otcem Václavem Sloukem se uskuteční v sobotu 7. prosince od 9 do 13 hod. v katedrále.

Adventní koncerty 2019

dne .

Každou adventní sobotu. Vstup volný, vstupné dobrovolné.

30.11. 17:00 - Komorní orchestr Iši Krejčího (Olomouc) řídí PaedDr. Josef Dvořák

07.12. 17:00 - Pěvecký sbor ONDRÁŠ Nový Jičín řídí MgA. Petr Lichnovský

14.12. 17:00 - Chorvereinigung Pulkau (Rakousko) řídí Kurt Krenn - Studenti varhanního oddělení Konzervatoře Brno

21.12. 17:00 - Studenti varhanního oddělení Konzervatoře Brno