Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Vernisáž a výstava v kryptě

dne .

V sobotu 30. listopadu se v 17.30 hod. koná v kryptě katedrály vernisáž výstavy obrazů malířky Jany Hejlové z Letovic. V kryptě bude současně otevřena i výstava betlémů. Všichni jsou na tuto akci spojenou s malým občerstvení srdečně zváni. Výstava obrazů a betlémů bude otevřena v adventní době vždy v sobotu a neděli od 10.00 hod do 17.00 hod. Vstupné je pouhých 10,- Kč (děti do 12-ti let zdarma).

  Vystavené betlémy, vše ruční práce, jsou zapůjčeny jak ze soukromých, tak farních sbírek. Při tvorbě betlémů byly využity různé materiály, od klasického dřeva, přes sklo, keramiku, až po cín. Všem, kteří betlémy zapůjčili, srdečně děkujeme.

Farní adventní duchovní obnova

dne .

V sobotu 30. listopadu se koná od 9.30 v naší farnosti již tradiční adventní duchovní obnova. Tentokrát na téma „Církev, svátosti, modlitba“. Povede ji P. Vladimír Langer, farář z Poštorné. Na faře je současně zajištěn program pro děti. Zájemci se mohou přihlásit v zákristii.

Adventní program pro školy

dne .

Půjdem spolu do Betléma je název výchovně vzdělávacího programu pro první stupeň základních škol, který pro období adventu 2013 připravila Římskokatolická farnost u ka­tedrály sv. Petra a Pavla v Brně ve spolupráci s Diecézním muzeem a Diecézním katechetickým centrem Biskupství brněnského. Podobný program se na Petrově realizuje již několikátý rok a pokaždé se setkal se zájmem ze strany škol.

Koncert k zakončení Roku víry a sv. Cyrila a Metoděje

dne .

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská a Římskokatolická farnost při katedrále sv. Petra a Pavla v Brně vás srdečně zvou na

Koncert k zakončení Roku víry a sv. Cyrila a Metoděje u příležitosti státního svátku České republiky,

který se bude konat 17.11.2013 v 17:00 v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

Misijní růženec a misijní koláč

dne .

V sobotu 19. 10. 2013 od 18.00 hod. zveme vás všechny do katedrály na modlitbu Misijního růžence. V neděli při mši v 9.00 hod. prosíme o zapojení všech dětí do liturgického průvodu. Sraz dětí bude v 8.45 hod. před vchodem do katedrály. Prosíme ochotné maminky, babičky, pekaře a cukráře o upečení nějaké sladké dobroty, která by se za dobrovolný příspěvek rozdávala po skončení všech bohoslužeb před katedrálou jako tzv. Misijní koláč.

Připravujeme - ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

dne .

Pravidelná adventní duchovní obnova pro farnost se letos koná v sobotu 30. listopadu 2013 a povede ji P. Vladimír Langer, farář v Poštorné.

Společenství "třicátníků"

dne .

První setkání společenství třicátníků se koná ve středu 2. října 2013 v 18.30 hod. na faře. Všichni jsou srdečně zváni.

Výuka náboženství na faře

dne .

Vážení rodiče, od středy 18. září začne výuka náboženství na faře pro děti základní školou povinné. Od 16.30 hod. probíhá výuka na faře a na ni od 17.30 hod. navazuje mše pro děti v kapli.

Milé děti, v průběhu školního roku na vás čeká nejen modlitba, výuka, společenství kamarádů, zpěv v hodinách a při mších, ale také hry a soutěže, výlety, pesachová večeře a pro zájemce nácvik divadla. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii.

Bohoslužby pro vysokoškoláky

dne .

Tradiční úterní bohoslužby pro vysokoškoláky budou zahájeny v úterý 10. září a stejně tak i jejich společenství.