Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Diecézní setkání mládeže

dne .

V sobotu 12.4.2014 se koná již tradiční 24. setkání mládeže brněnské diecéze s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem od 8.30 do 16.00 hodin. Setkání zakončí pontifikální bohoslužba ve 14.45 hodin. Mše sv. ráno v 7.30 nebude.

Více informací na webu biskupství nebo na signály.cz

Dětský prázdninový tábor

dne .

Milé děti ve věku 6-12 let, zveme vás na tradiční farní tábor,

který se uskuteční ve dnech 5. až 12. července. Našim letošním sídlem bude nově opravená fara v Heřmanově u Křižanova. Téma tábora zní: Cestou prvních křesťanů, aneb chléb a hry…

Farní postní duchovní obnova

dne .

V sobotu 8. března 2014 se koná od 9.30 v naší farnosti již tradiční postní duchovní obnova. Tentokrát na téma „Na mši nechodíme, mši slavíme“. Povede ji P. Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze. Na faře je současně zajištěn program pro děti. Zájemci se mohou přihlásit v zákristii.

Tradiční dětský karneval

dne .

Milí farníci, zveme vás a především vaše děti na dětský karneval. Koná se v neděli 2. března v Katolickém domě v Žebětíně a to od 14 do 18 hodin. Vstupné bude dobrovolné. Pokud můžete přispět drobnými dárky do tomboly, tak neváhejte. V zákristii je na ně místo. Prosíme také o něco dobrého ke společnému občerstvení, to přineste až na karneval. Děkujeme a těšíme se.

Příprava dětí na první svaté přijímání

dne .

Vážení rodiče, pokud chcete, aby Vaše dítě v tomto školním roce přijalo poprvé svátosti smíření a eucharistie, máte možnost přihlásit je na přípravu. Tak jako i minulé roky proběhne kurs přípravy na faře na Petrově. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii katedrály, nebo si je můžete stáhnout z těchto stránek.

Více informací naleznete zde.

Bohoslužba pro hledající

dne .

V neděli 19. ledna zveme všechny v 17.00 do katedrály na bohoslužbu pro hledající, tentokráte s tématem „Radost“. 

Bohoslužby v katedrále o vánočních svátcích

dne .

Úterý 24. 12. - Štědrý den - 7.30 (latinská), 16.00 (pro rodiče s dětmi), 24.00 (půlnoční s koledami)

Středa 25. 12. - Slavnost Narození Páně - 7.30 (latinská), 9.00 (pro rodiče s dětmi), 10.30 (Missa pastoralis in C)

Čtvrtek 26. 12. - Svátek sv. Štěpána - 7.30 (latinská), 9.00 (pro rodiče s dětmi), 10.30

Farní adventní sbírka

dne .

Letošní adventní sbírka do speciální pokladničky v katedrále u stolku průvodce je určena na projekt „Domov pro mne“, který se snaží pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života. Dar bude zástupcům projektu předán na Štědrý den při mši sv. v 16.00 hodin. Kdo chce pomoci, neváhej.

"Na co čekáš?" - bohoslužba pro hledající

dne .

Tématu očekávání se věnuje v neděli 8. prosince bohoslužba pro hledající, která se koná v 17 hod. v katedrále, tentokráte s názvem „Na co čekáš?“ Prosím, pozvěte na ni všechny, kteří na něco, nebo někoho v životě čekají.