Varhanní léto na Petrově

Koncerty začínají vždy v 19:30

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Koncert k zakončení Roku víry a sv. Cyrila a Metoděje

dne .

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská a Římskokatolická farnost při katedrále sv. Petra a Pavla v Brně vás srdečně zvou na

Koncert k zakončení Roku víry a sv. Cyrila a Metoděje u příležitosti státního svátku České republiky,

který se bude konat 17.11.2013 v 17:00 v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

Misijní růženec a misijní koláč

dne .

V sobotu 19. 10. 2013 od 18.00 hod. zveme vás všechny do katedrály na modlitbu Misijního růžence. V neděli při mši v 9.00 hod. prosíme o zapojení všech dětí do liturgického průvodu. Sraz dětí bude v 8.45 hod. před vchodem do katedrály. Prosíme ochotné maminky, babičky, pekaře a cukráře o upečení nějaké sladké dobroty, která by se za dobrovolný příspěvek rozdávala po skončení všech bohoslužeb před katedrálou jako tzv. Misijní koláč.

Připravujeme - ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

dne .

Pravidelná adventní duchovní obnova pro farnost se letos koná v sobotu 30. listopadu 2013 a povede ji P. Vladimír Langer, farář v Poštorné.

Společenství "třicátníků"

dne .

První setkání společenství třicátníků se koná ve středu 2. října 2013 v 18.30 hod. na faře. Všichni jsou srdečně zváni.

Výuka náboženství na faře

dne .

Vážení rodiče, od středy 18. září začne výuka náboženství na faře pro děti základní školou povinné. Od 16.30 hod. probíhá výuka na faře a na ni od 17.30 hod. navazuje mše pro děti v kapli.

Milé děti, v průběhu školního roku na vás čeká nejen modlitba, výuka, společenství kamarádů, zpěv v hodinách a při mších, ale také hry a soutěže, výlety, pesachová večeře a pro zájemce nácvik divadla. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii.

Bohoslužby pro vysokoškoláky

dne .

Tradiční úterní bohoslužby pro vysokoškoláky budou zahájeny v úterý 10. září a stejně tak i jejich společenství.

Žehnání aktovek 1. září 2013

dne .

Při nedělní bohoslužbě 1. září 2013 v 9.00 hod. budou požehnány aktovky a jiné školní potřeby žákům a studentům. Toto požehnání je výrazem prosby k Bohu za ty, kdo předměty budou užívat. Proto neváhejte a aktovky a jiné školní pomůcky přineste sebou na bohoslužby.

Změna ve vedení farnosti

dne .

Od pondělí 5. srpna je novým farářem farnosti jmenován R. D. Dr. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, bývalý spirituál Biskupského gymnázia Brno. Do nové služby vyprošujeme hodně Boží milosti a sílu Ducha Svatého. Kontaktní udaje jsou uvedeny na stránce O nás.

Autobusová pouť Orlicko

dne .

Srdečně vás zveme na tradiční podzimní autobusovou pouť farnosti, která se uskuteční 21. září 2013. Navštívíme horu Kalvárii u Jaroměřic, Koclířov, Homol, Neratov a Mariánskou horu.