Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Tradiční dětský karneval

dne .

Milí farníci, zveme vás a především vaše děti na dětský karneval. Koná se v neděli 2. března v Katolickém domě v Žebětíně a to od 14 do 18 hodin. Vstupné bude dobrovolné. Pokud můžete přispět drobnými dárky do tomboly, tak neváhejte. V zákristii je na ně místo. Prosíme také o něco dobrého ke společnému občerstvení, to přineste až na karneval. Děkujeme a těšíme se.

Příprava dětí na první svaté přijímání

dne .

Vážení rodiče, pokud chcete, aby Vaše dítě v tomto školním roce přijalo poprvé svátosti smíření a eucharistie, máte možnost přihlásit je na přípravu. Tak jako i minulé roky proběhne kurs přípravy na faře na Petrově. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii katedrály, nebo si je můžete stáhnout z těchto stránek.

Více informací naleznete zde.

Bohoslužba pro hledající

dne .

V neděli 19. ledna zveme všechny v 17.00 do katedrály na bohoslužbu pro hledající, tentokráte s tématem „Radost“. 

Bohoslužby v katedrále o vánočních svátcích

dne .

Úterý 24. 12. - Štědrý den - 7.30 (latinská), 16.00 (pro rodiče s dětmi), 24.00 (půlnoční s koledami)

Středa 25. 12. - Slavnost Narození Páně - 7.30 (latinská), 9.00 (pro rodiče s dětmi), 10.30 (Missa pastoralis in C)

Čtvrtek 26. 12. - Svátek sv. Štěpána - 7.30 (latinská), 9.00 (pro rodiče s dětmi), 10.30

Farní adventní sbírka

dne .

Letošní adventní sbírka do speciální pokladničky v katedrále u stolku průvodce je určena na projekt „Domov pro mne“, který se snaží pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života. Dar bude zástupcům projektu předán na Štědrý den při mši sv. v 16.00 hodin. Kdo chce pomoci, neváhej.

"Na co čekáš?" - bohoslužba pro hledající

dne .

Tématu očekávání se věnuje v neděli 8. prosince bohoslužba pro hledající, která se koná v 17 hod. v katedrále, tentokráte s názvem „Na co čekáš?“ Prosím, pozvěte na ni všechny, kteří na něco, nebo někoho v životě čekají.

Vernisáž a výstava v kryptě

dne .

V sobotu 30. listopadu se v 17.30 hod. koná v kryptě katedrály vernisáž výstavy obrazů malířky Jany Hejlové z Letovic. V kryptě bude současně otevřena i výstava betlémů. Všichni jsou na tuto akci spojenou s malým občerstvení srdečně zváni. Výstava obrazů a betlémů bude otevřena v adventní době vždy v sobotu a neděli od 10.00 hod do 17.00 hod. Vstupné je pouhých 10,- Kč (děti do 12-ti let zdarma).

  Vystavené betlémy, vše ruční práce, jsou zapůjčeny jak ze soukromých, tak farních sbírek. Při tvorbě betlémů byly využity různé materiály, od klasického dřeva, přes sklo, keramiku, až po cín. Všem, kteří betlémy zapůjčili, srdečně děkujeme.

Farní adventní duchovní obnova

dne .

V sobotu 30. listopadu se koná od 9.30 v naší farnosti již tradiční adventní duchovní obnova. Tentokrát na téma „Církev, svátosti, modlitba“. Povede ji P. Vladimír Langer, farář z Poštorné. Na faře je současně zajištěn program pro děti. Zájemci se mohou přihlásit v zákristii.

Adventní program pro školy

dne .

Půjdem spolu do Betléma je název výchovně vzdělávacího programu pro první stupeň základních škol, který pro období adventu 2013 připravila Římskokatolická farnost u ka­tedrály sv. Petra a Pavla v Brně ve spolupráci s Diecézním muzeem a Diecézním katechetickým centrem Biskupství brněnského. Podobný program se na Petrově realizuje již několikátý rok a pokaždé se setkal se zájmem ze strany škol.

Koncert k zakončení Roku víry a sv. Cyrila a Metoděje

dne .

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská a Římskokatolická farnost při katedrále sv. Petra a Pavla v Brně vás srdečně zvou na

Koncert k zakončení Roku víry a sv. Cyrila a Metoděje u příležitosti státního svátku České republiky,

který se bude konat 17.11.2013 v 17:00 v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.