Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Cestou světla

dne .

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha

Celý text včetně čtrnácti zastavení velikonoční pobožnosti Cesty světla najdete ZDE

Doma, ale spojeni v modlitbě

dne .

Můžeme se jako farnost propojit v kontinuální modlitbě od večera Zeleného čtvrtku až do obřadů Velikonoční vigilie. Tentokrát ne v kostele, ale doma. Zapište se, prosím, jako jednotlivci nebo rodiny na konkrétní hodinu do této tabulky. Tak se z naší modlitby stane nepřetržitá modlitba farnosti, kdy každou hodinu se doma modlí někdo jiný.

Jak prožít Svatý týden doma

dne .

Web Liturgie.cz připravil videonávody, jak při rodinné modlitbě využít prvky, které známe z velikonočních obřadů v kostele.

Podněty, inspirace i materiály zvláště pro rodiny s dětmi najdete pod heslem Slavíme Svatý týden na stránkách Katechetického centra.

Pokud nemůžeme do kostela, může být Svatý týden příležitostí objevit kříže v našem okolí. Malou nápovědu je možné hledat zde.

Bohoslužby Svatého týdne v katedrále 2020

dne .

Přímý přenos obřadů Svatého týdne 2020 z katedrály na farním kanálu YouTube

5. 4. Květná neděle 9:00 hod. Památka vjezdu do Jeruzaléma

                ThLic. Tomáš Koumal, farář katedrály

                Hudba zpívané pašije, J. S. Bach Matoušovy pašije árie Erbarme dich,

                Mše h moll - Agnus Dei

                Zpěv Lucie Netušilová, housle a violoncello Kateřina a Markéta Prudilovy, varhany Petr Kolař

9. 4. Zelený čtvrtek 17:30 hod. Památka Poslední večeře Páně

                Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., pomocný biskup brněnský

10. 4. Velký pátek 15:00 hod. Památka Umučení Páně

                ThLic. Tomáš Koumal, farář katedrály

11. 4. Bílá sobota – Vigilie Zmrtvýchvstání Páně 21:00 hod.

                Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., pomocný biskup brněnský

                Liturgické zpěvy J. Olejníka, zpěv Petr Kolař

12. 4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně 9:00 hod.

                Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský   

                Účinkují katedrální žestě a varhany Petr Kolař

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha

dne .

Milé sestry, milí bratři,

ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimo­řádných opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí a budeme v kontaktu jen pro­střednictvím obrazovek elektronických médií a telefonů.

Omezený provoz katedrály

dne .

Katedrála je otevřena k osobní modlitbě každý den v čase 15 - 17 hod., v neděli 10 - 17 hod. Termín svátosti smíření si dohodněte přímo s kněžími farnosti. 

Vyhlídka z věží je uzavřena.

Farní kancelář uzavřena

dne .

S účinností od 16. března 2020 je farní kancelář pro veřejnost uzavřena. I nadále je možné využít telefonní nebo emailové kontakty.