Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Misijní růženec, koláč a plyšáci

dne .

image-43028~6047.jpg (640×640)  V sobotu 18. 10. 2014 v 17.30 hod. zveme nejen děti do katedrály na africkou pohádku a modlitbu Misijního růžence. V neděli 19. 10. 2014 prosíme děti, aby si přinesly sebou do kostela svého oblíbeného plyšáka. Sraz dětí spolu s plyšáky bude v 8.45 hod. před vchodem do katedrály. Na závěr mše sv. budou hračky požehnány. Prosíme také ochotné maminky, babičky, pekaře a cukráře o upečení nějaké sladké dobroty, která by se za dobrovolný příspěvek rozdávala po skončení všech bohoslužeb před katedrálou jako tzv. Misijní koláč. Výtěžek bude věnován na misijní projekty SIRIRI.

Pozvání na farní sobotní brigádu

dne .

V sobotu 4. října se bude od 9.00 hod. do 12.00 konat farní brigáda. Zveme všechny farníky, kteří mají nejen dobré srdce, ale i ruce a nohy, aby přišli pomoci vyklízet sklepy a tu část fary, která bude rekonstruována. Pozemskou odměnou jim budiž, po krátké a intenzivní práci, občerstvení v podobě zvěřinová klobásy, a k tomu, jako bonus, milé společenství.

Bohoslužby pro vysokoškolské studenty

dne .

Pravidelné úterní bohoslužby pro vysokoškoláky  budou zahájeny v úterý 16. září a stejně tak i vysokoškolské společenství na faře.

Farní výuka náboženství

dne .

Vážení rodiče, od středy 17. září začne výuka náboženství na faře pro děti základní školou povinné. Od 16.30 hod. probíhá výuka na faře a na ni od 17.30 hod. navazuje mše pro děti v kapli. Milé děti, v průběhu školního roku na vás čeká nejen modlitba, výuka, společenství kamarádů, zpěv v hodinách a při mších, ale také hry a soutěže, výlety, pesachová večeře a pro zájemce nácvik divadla. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii.

Farní pouť - Čenstochová a Osvětim

dne .

 Srdečně zveme všechny zájemce na tradiční podzimní farní autobusovou pouť v sobotu 27. září 2014. Tentokráte navštívíme hlavní poutní místo Polska, Čenstochovou. Konkrétně klášter na Jasné Hoře s mariánskou svatyní. Součástí pouti bude také návštěva památníku obětem II. Světové války a prohlídka vyhlazovacího tábora Osvětim, kde zemřel sv. Maxmilián Kolbe a sv. Terezie Benedikta od Kříže. Odjiždět budeme autobusem ráno v 6.00 z Brna a předpokládaný návrat bude kolem 21.00 hodiny. Cena činí 600,- Kč. Zájemci se spolu se složením platby mohou přihlásit v zákristii. Odkud odjíždíme ukazuje následující mapka.

Hovory o víře - příprava na svátosti pro dospělé

dne .

Chcete poznat, kdo jsou to křesťané? Pocítili jste, že do vašeho života zasáhl "někdo vyšší"?

Chcete se připravit na křest? Nechali vás rodiče pokřtít jako malé děti a rádi byste se o víře dověděli víc?

Chcete přijmout svátost biřmování? Nebo se připravit ke svátosti smíření a k svatému přijímání?

Farní děkování a grilování

dne .

  O Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek 27. června 2014

bude sloužit pontifikální mši sv. v 17.30 otec biskup Vojtěch. Na závěr bohoslužby budeme děkovat těm, kteří v uplynulém roce významně pomáhali v životě naší farnosti nějakou službou. Po mši svaté zveme farníky na farní dvůr na tradiční grilování. Ten, kdo se cítí býti petrovským farníkem, určitě neopomene přinést i nějakou doma vyrobenou dobrotu, která obohatí chuť podávané grilované klobásy.