Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Večer Antonína Dvořáka

dne .

Antonín Dvořák

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská a Římskokatolická farnost při katedrále sv. Petra a Pavla v Brně Vás srdečně zvou na koncert

VEČER ANTONÍNA DVOŘÁKA

konaný v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 29. května 2014 v 19:30.

Diecézní setkání mládeže

dne .

V sobotu 12.4.2014 se koná již tradiční 24. setkání mládeže brněnské diecéze s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem od 8.30 do 16.00 hodin. Setkání zakončí pontifikální bohoslužba ve 14.45 hodin. Mše sv. ráno v 7.30 nebude.

Více informací na webu biskupství nebo na signály.cz

Dětský prázdninový tábor

dne .

Milé děti ve věku 6-12 let, zveme vás na tradiční farní tábor,

který se uskuteční ve dnech 5. až 12. července. Našim letošním sídlem bude nově opravená fara v Heřmanově u Křižanova. Téma tábora zní: Cestou prvních křesťanů, aneb chléb a hry…

Farní postní duchovní obnova

dne .

V sobotu 8. března 2014 se koná od 9.30 v naší farnosti již tradiční postní duchovní obnova. Tentokrát na téma „Na mši nechodíme, mši slavíme“. Povede ji P. Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze. Na faře je současně zajištěn program pro děti. Zájemci se mohou přihlásit v zákristii.